Chuyên gia của Ngân hàng Thế giới: Blockchain có thể định hình lại hoạt động mua sắm Chính phủ điện tử toàn cầu

Blockchain e-GP mở rộng toàn cầu để cho phép các ngân hàng đặt ở bất kỳ nơi nào trên thế giới nộp gửi Bảo lãnh Ngân hàng Hiệu suất điện tử đã chứng thực thay mặt cho Nhà cung cấp trong bất kỳ hệ thống e-GP nào được nối mạng.

Các chuyên gia có quan hệ chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới đã trình bày những tùy chọn để sử dụng blockchain trong mua sắm Chính phủ điện tử hoặc mua sắm công điện tử (e-GP) trong một báo cáo được công bố hôm thứ Tư 17 tháng 10.

Nhóm Ngân hàng Thế giới bao gồm các tổ chức thường được gọi chung là Ngân hàng Thế giới.

"e-GP, đề cập đến việc mua bán giữa doanh nghiệp và Chính phủ bất kỳ thứ gì từ hàng hóa và dịch vụ đến trao đổi dữ liệu, đã sinh ra các cấu trúc phức tạp ở nhiều quốc gia, điều mà công nghệ blockchain có thể giúp đơn giản hóa và “cải thiện, nâng cấp”, tác giả báo cáo cho biết.

"Mặc dù việc thực hiện các hệ thống e-GP đã góp phần nâng cao hiệu quả và minh bạch trong mua sắm Chính phủ, có tiềm năng cho sự tiến bộ hơn nữa của các hệ thống hiện có".

Các quốc gia như Ấn Độ có hơn 50 cơ cấu e-GP như vậy, điều mà dẫn đến điều ngược lại là sự kém hiệu quả, báo cáo lưu ý. Chỉ có một vài nước được lựa chọn trên toàn thế giới, bao gồm Bangladesh và Philippines, đã "thành công trong việc thực hiện một nền tảng e-GP thống nhất."

Trong tương lai, các nhà nghiên cứu mong đợi hệ sinh thái trở nên ít bị phân mảnh hơn, cũng ủng hộ việc sử dụng blockchain trên quy mô toàn cầu.

"Trong một thập kỷ hoặc lâu hơn, dự kiến rằng hơn 80% giao dịch mua sắm của Chính phủ sẽ được xử lý trực tuyến trong vài trăm hệ thống e-GP trên toàn thế giới", các nhà nghiên cứu tiếp tục, bổ sung:

“Mạng lưới Blockchain e-GP nên được mở rộng để cho phép các Ngân hàng đặt ở bất kỳ nơi nào trên thế giới nộp gửi Bảo lãnh Ngân hàng Hiệu suất Điện tử được chứng thực một cách liền mạch thay mặt cho Nhà cung cấp trong bất kỳ hệ thống e-GP nào được nối mạng”.

Vào tháng Giêng năm nay, các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đã bắt đầu nghiên cứu các giải pháp blockchain trong mua sắm như một phần của việc đánh giá rộng hơn các trường hợp sử dụng tiềm năng của công nghệ.

Theo ICT News

https://ictnews.vn/internet/blockchain/chuyen-gia-cua-ngan-hang-the-gioi-blockchain-co-the-dinh-hinh-lai-hoat-dong-mua-sam-chinh-phu-dien-tu-toan-cau-174005.ict