Chuyển đổi số ngành y tế giúp người dân tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh kịp thời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho rằng, việc triển khai các dịch vụ y tế số giúp tối ưu công tác điều hành của ngành y tế, đồng thời giúp bệnh nhân và bác sĩ tiếp cận việc khám, chữa bệnh kịp thời.

VT_ DUc Giang99.jpg
Điểm tiếp đón bằng Face ID ở Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã giúp giảm tải cho bệnh viện

Tính hiệu quả và vai trò quan trọng của chuyển đổi số trong y tế, đặc biệt là với y tế cơ sở, đã được chia sẻ tại Hội nghị tổng kết hoạt động chuyển đổi số năm 2023 của Bộ Y tế diễn ra ngày hôm nay, 10/4, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Thứ trưởng Trần Văn Thuấn.

Hội nghị mang thông điệpKết nối- Chia sẻ- Đồng hành” với sự tham gia của 1.200 điểm cầu trên cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết Bộ Y tế xác định đẩy mạnh chuyển đổi số là một chủ trương lớn, là hướng đi tất yếu để bảo đảm thích ứng với bối cảnh mới. Hội nghị chuyển đổi số lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thể hiện rõ rằng là nhiệm vụ trọng tâm của ngành y tế trong năm 2024.

Theo Bộ trưởng, thời gian qua, Bộ Y tế đã chủ động thực hiện chuyển đổi số toàn diện, bao gồm phát triển các nền tảng y tế số, phát triển Chính phủ điện tử hướng đến Chính phủ số trong ngành y tế. Bộ đã triển khai các dịch vụ y tế như khám, chữa bệnh từ xa; quản lý bệnh không lây nhiễm; tiêm chủng, quản lý về thuốc quốc gia, phần mềm quản lý cho các trạm y tế xã, phần mềm quản lý về dược phẩm…giúp cho công tác quản trị điều hành của ngành y tế thay đổi, đồng thời giảm chi phí về chăm sóc sức khoẻ cho người dân, doanh nghiệp.

VT_ Bộ trưởng DHL.jpg
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn của ngành y tế trong việc thực hiện chuyển đổi số, do nhiều nguyên nhân: Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) chưa tương xứng với khối lượng dữ liệu y tế cần quản lý. Hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu y tế, các nền tảng y tế số còn rời rạc, chưa liên thông; an toàn thông tin, an ninh mạng chưa đồng bộ, nhiều hệ thống thông tin đã triển khai chưa đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.

Bên cạnh đó, một số định hướng lớn về ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực của ngành y tế còn chậm triển khai do thiếu hụt nguồn lực.

VT_Đuc.jpg
Ông Hà Anh Đức - Chánh Văn phòng Bộ Y tế

Ông Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, cho rằng, công tác chuyển đổi số của Bộ Y tế và ngành y tế còn nhiều điểm cần cải thiện thời gian tới. Trên cơ sở đó, ông Đức kiến nghị: Phải phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền; phân định rõ trách nhiệm của lãnh đạo và các tổ chức tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và an toàn an ninh mạng.

Bên cạnh đó, cần xây dựng quy chế phối hợp hiệu quả liên ngành y tế - công an - Bảo hiểm xã hội; phân định rõ vai trò trách nhiệm của đơn vị đầu mối ở các cấp trong việc tổ chức triển khai chuyển đổi số, trong đó Bộ Y tế đóng vai trò dẫn dắt chuyển đổi số của toàn ngành.

Ông Đức cũng cho rằng cần phải xây dựng chương trình tổng thể về chuyển đổi số của ngành y tế, phát huy hơn nữa vai trò của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ Y tế, đồng thời, phải đầu tư thoả đáng, tránh manh mún, dàn trải với việc xây dựng Trung tâm dữ liệu hạ tầng số, các nền tảng quốc gia.

“An toàn an ninh, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả” là kiến nghị được TS. Hà Anh Đức nhấn mạnh nhằm đẩy nhanh chuyển đổi số ở Bộ Y tế và ngành y tế.

VT_Cphu.jpg
Đại diện Văn phòng Chính phủ đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế trong chuyển đổi số

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ cần quán triệt công tác chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuyển đổi cách thức tổ chức, vận hành, môi trường làm việc đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức, mục đích, ý nghĩa, lợi ích của công tác chuyển đổi số y tế giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận được các dịch vụ y tế nhanh chóng, kịp thời, chất lượng, hiệu quả.

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo phải xác định rõ vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về CNTT y tế, là đầu mối hỗ trợ tối đa và phối hợp Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia. Các Vụ, Cục, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quan trọng đối với hoạt động chuyển đổi số của ngành y tế.

VT- Thuấn.jpg
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn phát biểu

Thứ trưởng cũng chỉ đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh khẩn trương hoàn thiện quy định các trường thông tin sức khỏe cá nhân hiển thị trên ứng dụng VNeID thí điểm trên địa bàn Hà Nội làm cơ sở triển khai toàn quốc.

Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế, hoàn thiện Đề án phát triển tổng thể hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số y tế đến năm 2030, báo cáo Ban cán sự đảng, Bộ Y tế để trình Thủ tướng Chính phủ. Trung tâm cần tiếp tục thúc đẩy triển khai các nền tảng số y tế.

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị chủ trì xây dựng hệ thống, cơ sở dữ liệu cần khẩn trương rà soát, đánh giá an toàn thông tin, lập hồ sơ đề xuất cấp độ, quy chế quản lý vận hành để hệ thống, cơ sở dữ liệu hoạt động, bảo đảm tuyệt đối an toàn theo quy định.

Tại hội nghị, đại diện Văn phòng Chính phủ, Cục C06 Bộ Công an đều đánh giá cao nỗ lực và kết quả bước đầu của ngành y tế trong chuyển đổi số.