Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy việc đào tạo Blockchain như một phần của 'Cách mạng công nghiệp lần thứ 4'

Bộ Khoa học và CNTT tin rằng đất nước phải đối mặt với một chuyển đổi toàn cầu được gọi là Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tập trung hỗ trợ sự đổi mới trên toàn xã hội bằng cách xây dựng một môi trường khuyến khích nghiên cứu tự chủ và thúc đẩy các công nghệ tăng trưởng.

Bộ Khoa học và CNTT của Hàn Quốc sẽ thúc đẩy việc đào tạo công nghệ blockchain như là một phần của nỗ lực để chuẩn bị cho lớp trẻ những vấn đề được gọi là "Cách mạng công nghiệp thứ tư". Công nghệ Blockchain được bao gồm trong các khóa học đã được Bộ Khoa học và CNTT công bố gần đây.

Theo như website của Bộ này cho biết, Bộ Khoa học và CNTT tin rằng đất nước phải đối mặt với một chuyển đổi toàn cầu được gọi là Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, và tập trung vào việc hỗ trợ sự đổi mới trên toàn xã hội bằng cách xây dựng một môi trường khuyến khích nghiên cứu tự chủ và thúc đẩy các công nghệ tăng trưởng.

Blockchain: Một ngành công nghiệp tăng trưởng

Các ngành công nghiệp tăng trưởng sáng tạo được trích dẫn bởi Bộ bao gồm blockchain, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, đám mây, thực tế ảo, thực tế tăng cường, xe tự lái và máy bay không người lái.

Bộ đã công bố phát triển về 40 khóa học bao gồm các lĩnh vực chủ đề này. Các khóa học sẽ giúp cải thiện cơ hội việc làm cho thanh thiếu niên.

Young-Kyung Won, một cán bộ chính sách phần mềm thuộc Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng cho biết: “Mặc dù vấn đề việc làm cho thanh niên đang nổi lên như một vấn đề xã hội, vấn đề không phù hợp về công việc là nghiêm trọng”. Bộ sẽ thúc đẩy tài năng phù hợp với tầm nhìn của các công ty, ông nói, qua đó tạo ra những cơ hội mới cho những người trẻ đang tìm kiếm việc làm và tạo việc làm.

Các liên minh hỗ trợ đào tạo thanh thiếu niên

Một liên minh của các tập đoàn, trường đại học, hiệp hội thương mại, các tổ chức liên quan đến ngành công nghiệp/học thuật cam kết cải thiện cơ hội việc làm thanh thiếu niên thông qua đào tạo, Bộ lưu ý. Các tổ chức trong liên minh bao gồm SAP, Unity Technologies, PWC, Oracle, Hancom MDS, KBS, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul và Saltlux.

Dự án có kế hoạch tuyển dụng học viên vào tháng 8 và sẽ thúc đẩy sau đó thông qua nhiều phương tiện truyền thông khác nhau như trang web và các tổ chức giáo dục.

Hàn Quốc hiện là thị trường tiền mật mã lớn thứ ba bên cạnh Nhật Bản và Hoa Kỳ

Ngân hàng Shinhan, ngân hàng lớn thứ hai của Hàn Quốc, gần đây đã hợp tác với KT Corp, nhà cung cấp viễn thông lớn thứ hai của quốc gia để phát triển một nền tảng dựa trên blockchain.

Theo ICT News

http://ictnews.vn/internet/blockchain/chinh-phu-han-quoc-thuc-day-viec-dao-tao-blockchain-nhu-mot-phan-cua-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-4-171076.ict