Chính phủ duyệt chương trình gần 1,4 tỷ USD làm hạ tầng du lịch 3 năm tới

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 – 2020 với tổng tổng kinh phí thực hiện hơn 30.000 tỷ đồng.
Thêm nguồn đầu tư vào hạ tầng du lịch. Ảnh: VietTimes
Thêm nguồn đầu tư vào hạ tầng du lịch. Ảnh: VietTimes

Theo đó, chương trình đặt mục năm 2020 bảo đảm đồng bộ về cơ bản kết cấu hạ tầng cho 3-5 khu du lịch quốc gia, góp phần tạo thuận lợi cho du khách cũng như thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời hỗ trợ đầu tư giao thông, tạo thuận lợi để tiếp cận một số hạ tầng cơ bản và hạ tầng du lịch của 30 khu, điểm du lịch quốc gia.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình này là hơn 30.000 tỷ đồng, triển khai tại các địa phương thuộc địa bàn trọng điểm phát triển du lịch vùng, các địa phương có khu, điểm, tuyến du lịch được xác định tại Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Chương trình có ưu tiên hỗ trợ cho các tỉnh nghèo, không tự cân đối được ngân sách.

Về danh mục các dự án được hỗ trợ gồm đường từ trục chính đến khu du lịch, điểm du lịch, địa bàn trọng điểm phát triển du lịch vùng, đường trục chính, hệ thống xử lý chất thải trong khu, điểm du lịch, các dự án xây dựng xử lý chất thải, bảo vệ môi trường các khu, điểm du lịch quốc gia; kè hoặc nạo vét lòng hồ để bảo vệ, tôn tạo tài nguyên du lịch tại các khu, điểm du lịch, địa bàn trọng điểm phát triển du lịch vùng.

Về mức hỗ trợ, chương trình xác định với dự án khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020, ngân sách Trung ương xem xét hỗ trợ 100% tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với dự án chuyển tiếp đã được hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2011 - 2015 thì tiếp tục hỗ trợ theo tỷ lệ cũ đã được thẩm định. UBND các địa phương cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn khác để hoàn thành các dự án.

Đối với dự án PPP, việc hỗ trợ các định theo tỷ lệ quy định trong hợp đồng dự án theo quy định của nhà nước.