Chính phủ đã hình thành hệ thống quản lý văn bản điện tử thống nhất, thông suốt

VietTimes -- Trong năm 2017, có 26/30 bộ, cơ quan; 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản tới Văn phòng Chính phủ, hình thành một hệ thống quản lý văn bản điện tử thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến địa phương.
Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Thế giới và Việt Nam
Ảnh minh họa. Nguồn: Báo Thế giới và Việt Nam

Báo cáo Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng trình bày cho biết các bộ, ngành hoàn thành 44/71 nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử, đạt tỷ lệ 61,9%

Nhằm đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thiết lập Cổng dịch vụ công Quốc gia, năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 846/QĐ-TTg về Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các Bộ, ngành, địa phương. Hiện Văn phòng Chính phủ đang xây dựng và đưa vào thử nghiệm Cổng dịch vụ công Quốc gia với một số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 từ một số bộ, ngành, địa phương lên hệ thống thử nghiệm.

Hạ tầng kỹ thuật ứng dụng CNTT cũng được các bộ, ngành, địa phương quan tâm đầu tư. Có 17 bộ, cơ quan; 49 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai mạng diện rộng, trong đó đã kết nối 80% số đơn vị thuộc, trực thuộc các bộ, ngành và trên 75% các sở, ngành, quận/huyện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo công bố của Liên Hợp Quốc về Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử, năm 2016, Việt Nam tăng 10 bậc trong xếp hạng, xếp thứ 89; xếp thứ 6 trong khối các nước Đông Nam Á.