Chiêm ngưỡng những chiếc Rolls Royce siêu xa xỉ

VietTimes -- Trong số những mẫu Rolls Royce siêu xa xỉ, có Phantom Solid gold hay Rolls Royce 10hp đều có giá trên 8.300.000 USD, tương đương khoảng 200 tỷ đồng.
Phantom Solid gold
Phantom Solid gold
10. Phantom Coupe giá 650.000 USD
10. Phantom Coupe giá 650.000 USD

Chiêm ngưỡng những chiếc Rolls Royce siêu xa xỉ ảnh 1

9. Phantom giá 670.000 USD

Chiêm ngưỡng những chiếc Rolls Royce siêu xa xỉ ảnh 2

8. Phantom Hearse B12 giá 700.000 USD

Chiêm ngưỡng những chiếc Rolls Royce siêu xa xỉ ảnh 3

7. Phantom Drophead Coupe giá 720.000 USD

Chiêm ngưỡng những chiếc Rolls Royce siêu xa xỉ ảnh 4

6. Phantom Mansory Conquistador giá 1.000.000 USD

Chiêm ngưỡng những chiếc Rolls Royce siêu xa xỉ ảnh 5

5. Phantom Year of the Dragon Edition giá 1.200.000 USD

Chiêm ngưỡng những chiếc Rolls Royce siêu xa xỉ ảnh 6

4. Ghost Fenice Milano giá 3.000.000 USD

Chiêm ngưỡng những chiếc Rolls Royce siêu xa xỉ ảnh 7

3. Hyperion Pininfarina giá 6.000.000 USD

Chiêm ngưỡng những chiếc Rolls Royce siêu xa xỉ ảnh 8

2. Rolls Royce 10hp giá 8.300.000 USD

Chiêm ngưỡng những chiếc Rolls Royce siêu xa xỉ ảnh 9

1. Phantom Solid Gold giá 8.500.000 USD

Bảng xếp hạng 10 xe Rolls Royce siêu xa xỉ: 

STT Tên Giá
1 Phantom Solid gold 8.500.000 USD
2 Rolls Royce 10hp 8.300.000 USD
3 Hyperion Pininfarina 6.000.000 USD
4 Ghost Fenice Milano 3.000.000 USD
5 Phantom Year of the dragon edition 1.200.000 USD
6 Phantom Mansory Conquistador 1.000.000 USD
7 Phantom Drophead Coupe 720.000 USD
8 Phantom Hearse B12 700.000 USD
9 Phantom 670.000 USD
10 Phantom Coupe 650.000 USD

Theo MostLuxuriouslist