Chỉ đạo mới của Thủ tướng đối với khu đô thị quốc tế Đa Phước ở Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có chỉ đạo về việc thực hiện các kết luận thanh tra và bản án liên quan đến Khu đô thị quốc tế Đa Phước ở Đà Nẵng theo hướng tháo gỡ khó khăn, tránh lãng phí nguồn lực.
Một góc đô thị 29ha thuộc dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước Đà Nẵng
Một góc đô thị 29ha thuộc dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước Đà Nẵng

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ đối với khu đô thị quốc tế Đa Phước ở Đà Nẵng với nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, về việc thực hiện Kết luận số 2852/KL-TTCP ngày 2/11/2012 của Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu UBND TP Đà Nẵng rà soát, xử lý các trường hợp tương tự, tuân thủ và thực hiện đầy đủ kết luận về thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trong việc chấp hành phát luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và một số dự án đầu tư liên quan đến việc sử dụng đất và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 383/TB-VPCP ngày 28/10/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Với các vướng mắc trong quá trình thực hiện, Thủ tướng yêu cầu Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND TP Đà Nẵng triển khai thực hiện theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; Nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý cụ thể đối với những kiến nghị, nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhưng chưa được pháp luật quy định.

Khách hàng mua bất động sản tại dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước căng băng rôn đòi quyền lợi

Khách hàng mua bất động sản tại dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước căng băng rôn đòi quyền lợi

Về Kết luận số 269/KL-TTCP ngày 16/9/2019 của Thanh tra Chính phủ đối với các dự án trên bán đảo Sơn Trà, Thủ tướng yêu cầu trên cơ sở ý kiến của Bộ NN&PT-NT (văn bản số 5386/BNN-TCLN ngày 25/8/2021) về rà soát các dự án xác định ranh giới 3 loại rừng trên bán đảo Sơn Trà và ý kiến của Bộ Quốc phòng (văn bản số 4499/BQP-TM ngày 12/11/2021) về an ninh, quốc phòng, UBND TP Đà Nẵng khẩn trương thực hiện theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Đối với Kết luận số 1202/KL-TTCP ngày 28/7/2020 của Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu TP Đà Nẵng theo thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện nghiêm Kết luận thanh tra và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 190/TBVPCP ngày 17/7/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Đặc biệt, đối với việc thực hiện Bản án số 20/2000/HS-ST ngày 13/01/2020 (dự án 29 ha tại Khu đô thị quốc tế Đa Phước), Thủ tướng yêu cầu UBND TP Đà Nẵng có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra, rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính phải nộp của các tổ chức, cá nhân có liên quan để thu hồi về ngân sách nhà nước đối với các khoản nghĩa vụ tài chính có liên quan đến dự án 29 ha theo Kết luận thanh tra số 1202/KL-TTCP ngày 28/7/2020 của Thanh tra Chính phủ; đồng thời, rà soát căn cứ pháp lý để xem xét báo cáo Chánh án TAND tối cao kháng nghị bản án liên quan đến dự án 29 ha theo thủ tục giám đốc thẩm theo đúng thẩm quyền.

Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ chủ trì, khẩn trương phối hợp với Bộ TN&MT, các cơ quan liên quan thành lập đoàn công tác đến làm việc, kiểm tra tình hình giải quyết, khắc phục tồn tại theo các kết luận thanh tra đối với các dự án đầu tư ở địa phương mà việc xử lý gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, gây lãng phí, thất thoát tài sản nhà nước, doanh nghiệp, nhất là nguồn lực đất đai, tài nguyên; báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Khu đô thị quốc tế Đa Phước ở Đà Nẵng

Khu đô thị quốc tế Đa Phước ở Đà Nẵng


Riêng đối với các vướng mắc, khó khăn về đất đai trong quá trình triển khai các dự án trên địa bàn TP Đà Nẵng, Thủ tướng giao Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND TP Đà Nẵng bằng văn bản để triển khai thực hiện theo thẩm quyền và theo đúng quy định của pháp luật; Nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý cụ thể đối với những kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhưng chưa được pháp luật quy định.

Để tháo gỡ các khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện các kết luận thanh tra về đất đai trên địa bàn, Thủ tướng chấp thuận thành lập Ban Chỉ đạo để tháo gỡ các khó khăn, tồn tại của TP Đà Nẵng do một đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ làm Tổ trưởng để chỉ đạo, xử lý tháo gỡ các khó khăn, tồn tại, khơi thông các nguồn lực để phát triển.