Cần bước đột phá về CNTT để nắm bắt cơ hội từ cuộc CMCN 4.0

VietTimes -- Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là xu hướng phát triển dựa trên nền tảng số hóa và kết nối. Việt Nam cần chủ động có định hướng, giải pháp thiết thực để nắm bắt cơ hội, giảm thiểu các tác động tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trước hết là có bước đột phá về CNTT.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Đó là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2017 vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành gần đây.

Nghị quyết đề cập đến báo cáo chuyên đề về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) được Bộ KH&CN và các chuyên gia Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) nghiên cứu và trình bày trong phiên họp thường kỳ tháng 3 của Chính phủ được tổ chức ngày 3/4/2017.

Nghị quyết nêu rõ, Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao nội dung Báo cáo chuyên đề của Bộ KH&CN và các chuyên gia VINASA. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là xu hướng phát triển dựa trên nền tảng số hóa và kết nối, có quy mô tác động mạnh mẽ tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, làm thay đổi phương thức và lực lượng sản xuất trong tương lai, có thể mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội để đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời cũng đưa đến thách thức đối với quá trình phát triển. Việt Nam cần chủ động có định hướng, giải pháp thiết thực để nắm bắt cơ hội, giảm thiểu các tác động tiêu cực của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trước hết là có bước đột phá về CNTT.

Chính phủ giao Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với Bộ TT&TT, Bộ GD&ĐT, các bộ, cơ quan liên quan và VINASA xây dựng dự thảo Chỉ thị về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trình Thủ tướng Chính phủ.

Nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trung ương và địa phương chủ động nghiên cứu về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ  tư, tác động đến kinh tế nước ta và đề xuất cơ chế, chính sách tận dụng tối đa cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp này đã được Chính phủ giao cho Bộ KH&CN vào ngày đầu tiên của năm 2017, tại Nghị quyết 01 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.