Cấm quảng cáo rượu bia tạo sự thành đạt, thân thiện, hấp dẫn về giới tính

Điều 12 của Luật Phòng chống tác hại của rượu bia quy định: Quảng cáo không thể hiện các nội dung như: Có thông tin, hình ảnh nhằm khuyến khích uống rượu, bia; thông tin rượu, bia có tác dụng tạo sự trưởng thành, thành đạt, thân thiện, hấp dẫn về giới tính...

Luật Phòng chống tác hại của rượu bia cấm cấm quảng cáo rượu bia tạo sự thành đạt, thân thiện, hấp dẫn về giới tính

Luật Phòng chống tác hại của rượu bia vừa được Quốc hội thông qua, trong đó vấn đề quảng cáo có nhiều điểm đáng chú ý.

Theo đó, ngoài việc cấm tuyệt đối quảng cáo rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên (Điều 11) thì đối với rượu, bia có nồng độ cồn dưới 5,5 độ, Điều 12 của Luật Phòng chống tác hại của rượu bia quy định: Quảng cáo không thể hiện các nội dung như: Có thông tin, hình ảnh nhằm khuyến khích uống rượu, bia; thông tin rượu, bia có tác dụng tạo sự trưởng thành, thành đạt, thân thiện, hấp dẫn về giới tính; hướng đến trẻ em, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai.

Luật cũng cấm sử dụng vật dụng, hình ảnh, biểu tượng, âm nhạc, nhân vật trong phim, nhãn hiệu sản phẩm dành cho trẻ em, học sinh, sinh viên; sử dụng người chưa đủ 18 tuổi hoặc hình ảnh của người chưa đủ 18 tuổi trong quảng cáo rượu, bia.

Việc quảng cáo cũng không được thực hiện trên các phương tiện quảng cáo trong trường hợp sự kiện, phương tiện, sản phẩm dành cho người chưa đủ 18 tuổi, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai; Phương tiện giao thông; Báo nói, báo hình ngay trước, trong và ngay sau chương trình dành cho trẻ em; trong thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ hằng ngày (trừ trường hợp quảng cáo trong các chương trình thể thao đã mua bản quyền được tiếp sóng trực tiếp từ nước ngoài và các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ); Phương tiện quảng cáo ngoài trời vượt quá quy định về kích thước, khoảng cách đặt phương tiện quảng cáo tính từ khuôn viên của cơ sở giáo dục, cơ sở hoặc khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi.

Đặc biệt, Luật quy định quảng cáo rượu bia phải có cảnh báo để phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Theo Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, quảng cáo trên báo điện tử, trang thông tin điện tử, phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác phải có hệ thống công nghệ chặn lọc, phần mềm kiểm soát tuổi của người truy cập để ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm.

Đối với việc quản lý việc quảng cáo rượu có độ cồn từ 5,5 độ đến dưới 15 độ và bia có độ cồn từ 5,5 độ trở lên, Luật Phòng chống tác hại của rượu bia quy định: Tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo rượu có độ cồn từ 5,5 độ đến dưới 15 độ và bia có độ cồn từ 5,5 độ trở lên phải tuân thủ các quy định tại Điều 12 của Luật này và không quảng cáo trong các chương trình, hoạt động thể thao, văn hóa, sân khấu, điện ảnh; Không quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo ngoài trời, trừ biển hiệu của cơ sở kinh doanh rượu, bia.

Ngoài ra, Điều 14 quy định, tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu, bia thực hiện tài trợ phải tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến việc tài trợ và không được tài trợ bằng sản phẩm rượu, bia.

Theo VnMedia

http://vnmedia.vn/dan-sinh/201906/cam-quang-cao-ruou-bia-tao-su-thanh-dat-than-thien-hap-dan-ve-gioi-tinh-635115/