Cấm ghi âm, ghi hình, thu phát tín hiệu trong các cuộc họp bí mật nhà nước

VietTimes -- Sử dụng các thiết bị có tính năng ghi âm, ghi hình, thu phát tín hiệu và thực hiện việc ghi âm, ghi hình trong các cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước khi chưa được người chủ trì cuộc họp cho phép là việc bị nghiêm cấm nhằm bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông
Quy định này không chỉ bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông (TT&TT), mà còn đồng thời quy định trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan chức năng, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ TT&TT. Ảnh minh họa: Báo Dân Trí.
Quy định này không chỉ bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành thông tin và truyền thông (TT&TT), mà còn đồng thời quy định trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan chức năng, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ TT&TT. Ảnh minh họa: Báo Dân Trí.
Bộ trưởng Trương Minh Tuấn vừa ký ban hành Thông tư 19/2017/TT-BTTTT quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT).
Theo đó, những tin, tài liệu về vụ việc, tài liệu, vật, địa điểm, thời gian, lời nói, hồ sơ và các nội dung liên quan khác được quy định tại danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật và danh mục bí mật nhà nước độ Mật của ngành TT&TT; tin, tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước của Bộ, ngành, địa phương, cơ quan khác mà các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong ngành TT&TT đang quản lý, sử dụng, lưu giữ trong quá trình phối hợp công tác đều là bí mật nhà nước trong ngành TT&TT.
Đối với các loại tài liệu trên, Thông tư nghiêm cấm thu thập, lưu giữ, chuyển giao, làm lộ, làm mất, chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy trái phép tài liệu, vật mang bí mật nhà nước trong ngành TT&TT; trao đổi, cung cấp tin, tài liệu, vật mang bí mật nhà nước cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân; in, sao, chụp tài liệu có nội dung bí mật nhà nước khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Bên cạnh đó, cấm soạn thảo, lưu trữ, trao đổi, sao chụp tin, tài liệu mật trên máy tính, thiết bị có kết nối Internet hoặc có kết nối với các thiết bị khác có kết nối Internet; sử dụng các thiết bị có tính năng ghi âm, ghi hình, thu phát tín hiệu và thực hiện việc ghi âm, ghi hình trong các cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước khi chưa được người chủ trì cuộc họp cho phép.
Ngoài ra, cá nhân được giao nhiệm vụ tiếp xúc dưới mọi hình thức với bí mật nhà nước trong lĩnh vực TT&TT phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định tại Thông tư này và các quy định khác có liên quan của pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước, và phải cam kết bảo vệ bí mật nhà nước bằng văn bản. Văn bản cam kết bảo vệ bí mật nhà nước được lưu hồ sơ nhân sự của cơ quan, đơn vị chủ quản.
Cá nhân được giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý, lưu trữ, quản lý tài liệu mật, quản lý các dấu mật và đóng dấu độ mật, dấu thu hồi vào văn bản theo sự chỉ đạo của người có thẩm quyền phải cam kết bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực TT&TT bằng cách lập danh sách ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác và ký tên vào danh sách.
Cá nhân được tiếp xúc (nghe phổ biến, nghiên cứu, sử dụng) với tin tức, tài liệu độ “Tuyệt mật”, “Tối mật” phải cam kết bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực TT&TT bằng cách lập danh sách ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, những nội dung bí mật được tiếp xúc và ký tên vào danh sách. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân được ủy quyền chịu trách nhiệm lập danh sách này, cùng ký tên và nộp lưu hồ sơ nhân sự của cơ quan, đơn vị chủ quản.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/ 2017.