Cách sử dụng các kiểu gạch chân chữ bị ẩn trên Excel

Bài viết từ
Cách sử dụng các kiểu gạch chân chữ bị ẩn trên Excel - Ảnh 1

Tương tự như Word, Excel cũng cho phép bạn gạch chân chữ trong ô. Tuy nhiên, những kiểu gạch chân bạn thấy chỉ mới là một phần trong chức năng gạch chân của Excel. Trên thực tế, ứng dụng bảng tính của Microsoft có nhiều kiểu gạch chân hơn thế nhưng chúng bị ẩn bên dưới giao diện người dùng.

Cách sử dụng các kiểu gạch chân chữ bị ẩn trên Excel

Đầu tiên, bạn chọn phần nội dung bạn muốn gạch chân.

Để hiển thị các kiểu gạch chân ẩn, bạn vào thẻ Home, chọn nhóm Font bằng cách nhấn nút hình mũi tên hướng xuống. Sau đó, ở hộp thoại Format Cells, bạn tìm đến nhóm Underline. Tiếp theo, bạn nhấn nút hình mũi tên hướng xuống để mở danh sách các tùy chọn gạch chân khác nhau. Ở đây có tổng cộng 5 kiểu gạch chân để bạn tùy ý lựa chọn.

Cách sử dụng các kiểu gạch chân chữ bị ẩn trên Excel - Ảnh 2

- None: Loại bỏ dấu gạch chân, văn bản sẽ không có dấu gạch chân.

- Single: Tạo dấu gạch chân đơn kéo dài theo chiều rộng của nội dung ô.

- Double: Tạo dấu gạch chân kép kéo dài theo chiều rộng của nội dung ô.

- Single Accounting: Tạo dấu gạch chân đơn tương tự như dấu gạch chân Single nhưng khoảng cách theo chiều dọc giữa dấu gạch chân và chữ sẽ xa hơn. Ngoài ra, chiều rộng của dấu gạch chân sẽ kéo dài trên toàn bộ chiều rộng ô nếu ô chứa văn bản hoặc ngày tháng.

- Double Accounting: Tạo dấu gạch chân kép với 2 dấu gạch chân nhỏ hơn đáng kể so với dấu gạch chân Double. Ngoài ra, chiều rộng của dấu gạch chân sẽ kéo dài trên toàn bộ chiều rộng ô nếu ô chứa văn bản hoặc ngày tháng.

Kiểu gạch chân Single Accounting và Double Accounting là những kiểu thường dùng trong kế toán. Single Accounting được sử dụng để đánh dấu tổng số phụ (subtotal - tổng số của một loạt con số nằm trong một nhóm con số lớn hơn) và Double Accounting được sử dụng để đánh dấu tổng số cuối (final total) trên các báo cáo tài chính.

Cách sử dụng các kiểu gạch chân chữ bị ẩn trên Excel - Ảnh 3

Như bạn có thể thấy từ ảnh chụp màn hình bên trên, điểm khác nhau duy nhất giữa các kiểu dấu gạch chân là khoảng cách theo chiều dọc giữa số và các dấu gạch chân. Các dấu gạch chân sử dụng trong kế toán sẽ có khoảng cách lớn hơn theo chiều dọc.

Theo Báo Diễn đàn đầu tư

http://vnreview.vn/tu-van-may-tinh/-/view_content/content/2443235/cach-su-dung-cac-kieu-gach-chan-chu-bi-an-tren-excel