Cách ly Bệnh viện Đà Nẵng ít nhất 14 ngày, kể từ 13h hôm nay

VietTimes – Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID TP Đà Nẵng đã quyết định cách ly Bệnh viện Đà Nẵng - nơi 2 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị - trong 14 ngày, bắt đầu từ 13h ngày 26/7 đến 13h ngày 9/8 và có thể gia hạn thêm.
Bệnh viện Đà Nẵng là nơi điều trị cho 2 bệnh nhân COVID-19.
Bệnh viện Đà Nẵng là nơi điều trị cho 2 bệnh nhân COVID-19.

Hôm nay (26/7), Ban C hỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với toàn bộ nhân viên y tế, người phục vụ người bệnh, người nhà người bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Ban Chỉ đạo giao cho Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Công thương đảm bảo việc cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu, lương thực, thực phẩm tại Bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly.

Đồng thời, Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội TP. phân bổ hợp lý bệnh nhân có nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu là Bệnh viện Đà Nẵng sang cơ sở khám, chữa bệnh khác trên địa bàn.