Các xu hướng du lịch đang nóng của năm 2019

Có thể không mới nhưng những hình thức du lịch này đang nóng hơn trong năm 2019 như du lịch Instagram, homstay, du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe...

 Các xu hướng du lịch đang nóng của năm 2019 ảnh 1

Có thể không mới nhưng những hình thức du lịch này đang nóng hơn trong năm 2019.

Theo TTXVN/Vietnam+

http://www.vietnamplus.vn/infographics-cac-xu-huong-du-lich-dang-nong-cua-nam-2019/570283.vnp