Các CIO miền Trung họp bàn về thành phố thông minh

Tại phiên họp năm 2017, Hội đồng Giám đốc Công nghệ Thông tin (CIO) của cơ quan Nhà nước các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã bàn bạc các giải pháp thực hiện chữ ký số, dịch vụ công trực tuyến trong các cơ quan Nhà nước và xây dựng mô hình thành phố thông minh...
Các CIO của cơ quan nhà nước các tỉnh miền Trung và Tây nguyên họp bàn giải pháp xây dựng mô hình thành phố thông minh
Các CIO của cơ quan nhà nước các tỉnh miền Trung và Tây nguyên họp bàn giải pháp xây dựng mô hình thành phố thông minh

Năm 2016, các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã làm tốt công tác tham mưu hoàn thiện thể chế chính sách về ứng dụng và phát triển  công nghệ thông tin (CNTT); Xây dựng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước; Nâng cấp mạng nội bộ (LAN), hạ tầng Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử; Đảm bảo an toàn an ninh thông tin; Phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao năng lực quản trị hệ thống thông tin. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành phố cũng đã tập trung triển khai giải pháp thực hiện chữ ký số, dịch vụ công trực tuyến trong các cơ quan Nhà nước và xây dựng mô hình thành phố thông minh...

Tuy nhiên, đại diện các địa phương cho rằng: Việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước vẫn còn nhiều khó khăn do nguồn kinh phí đầu tư cho CNTT quá ít, chưa có cơ chế, chủ trương để huy động nguồn vốn triển khai; nguồn nhân lực bảo đảm công tác an toàn thông tin ở một số địa phương còn hạn chế…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi về giải pháp xây dựng mô hình thành phố thông minh và tiêu chí đánh giá; Mô hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Giải pháp triển khai chữ ký số trong cơ quan Nhà nước; Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin hệ thống mạng và ứng dụng CNTT…

Đồng thời, các đại biểu trao đổi, nêu ra những khó khăn bất cập, đề xuất giải pháp, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của đơn vị mình để từ đó có những kiến nghị, định hướng, tham mưu  cho lãnh đạo, cho các cơ quan nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT một cách hiệu quả, nâng cao chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội nghị cũng đã diễn ra hoạt động ký kết hợp tác giữa trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt Hàn và Sở TT&TT các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Theo ICTNews 
http://ictnews.vn/cntt/nuoc-manh-cntt/cac-cio-mien-trung-hop-ban-ve-thanh-pho-thong-minh-157560.ict