Bông Sen Corp báo lãi nửa đầu năm 2019

VietTimes -- Tính đến ngày 30/6/2019, quy mô tổng tài sản của Bông Sen Corp đạt 14.561 tỷ đồng, cho thấy tầm vóc của doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực lưu trú, khách sạn.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

CTCP Bông Sen (Bông Sen Corp) mới công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét.

Theo đó, luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Bông Sen Corp chỉ đạt 59,8 tỷ đồng, giảm tới 54% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt âm 10,667 tỷ đồng (6 tháng đầu năm 2018 báo lãi 64,7 tỷ đồng).

Nửa đầu năm 2019, doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của Bông Sen Corp đạt 482,9 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Chi phí giá vốn hàng bán cũng có xu hướng giảm nhẹ góp phần giúp lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh của công ty không có nhiều thay đổi so với năm 2018, đạt 223,66 tỷ đồng.

Biến động trong kết quả kinh doanh của Bông Sen Corp chủ yếu đến từ các hoạt động tài chính.

Cụ thể, nguồn thu từ hoạt động tài chính của Bông Sen Corp đạt 376 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính ghi nhận mức giảm thấp hơn (-2,3% so với cùng kỳ năm 2018), đạt 379 tỷ đồng (bao gồm 322,7 tỷ đồng chi phí lãi vay).

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy, nguồn thu từ lãi sử dụng vốn - chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu tài chính của Bông Sen Corp - sụt giảm 7,3% so với cùng kỳ, đạt 366,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong nửa đầu năm 2019, Bông Sen Corp đã không ghi nhận lãi từ chứng chỉ tiền gửi, lãi từ đầu tư trái phiếu.

Tính đến ngày 30/6/2019, quy mô tổng tài sản của Bông Sen Corp đạt 14.561 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định đạt hơn 7.154 tỷ đồng, chiếm 49,1% tổng tài sản./.