Bộ TT&TT trình Thủ tướng chính phủ phê duyệt Nghị định quy định quy chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TT&TT

VietTimes — Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị Công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của các cơ quan hành chính thuộc Bộ và Sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ TT&TT vào chiều ngày 4/7.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng phát biểu tại Hội nghị

Theo kết quả công bố tại Hội nghị năm 2018, kết quả xếp hạng CCHC của 10 Cục thuộc Bộ không đều, khoảng cách giữa đơn vị có chỉ số cao nhất và chỉ số thấp nhất là 30,32%. Mặc dù giá trị chỉ số trung bình của 10 Cục tăng 2,78% so với năm 2017 nhưng một số đơn vị có chỉ số giảm sâu so với năm 2017. Kết quả CCHC của các đơn vị Khối cơ quan Bộ  khá cao và tương đối đồng đều cả về kết quả tự chấm điểm và kết quả điều tra xã hội học. Giá trị trung bình chỉ số CCHC của 11 đơn vị khối cơ quan Bộ tăng 2,93% so với năm 2017, 100% đơn vị có chỉ số CCHC đạt trên 80%.

Bộ chỉ số CCHC của các Cục, Vụ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ được ban hành đã bám sát Bộ chỉ số CCHC cấp Bộ, do đó, kết quả chỉ số CCHC của các đơn vị phản ánh khá chính xác kết quả chỉ số CCHC của Bộ trong năm 2018. Giá trị trung bình đạt được của các Cục trực thuộc Bộ (79,55%) tương đồng với Chỉ số CCHC năm 2018 của Bộ (79,21%).

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng khẳng định: Việc đánh giá, công bố chỉ số CCHC hàng năm là hoạt động cần thiết, giúp các cơ quan đơn vị thuộc Bộ nhận thức rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được, mặt yếu, mặt mạnh của mình trong từng lĩnh vực để có giải pháp, điều chỉnh cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả CCHC của đơn vị cũng như của Bộ. Bộ Chỉ số CCHC của các cơ quan hành chính thuộc Bộ được xây dựng bám sát Bộ chỉ số CCHC cấp Bộ cũng như việc đánh giá, chấm điểm kết quả CCHC của các cơ quan hành chính thuộc Bộ được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC của Bộ TT&TT.

Theo báo cáo tại Hội nghị trong 6 tháng đầu năm 2019, Bộ TT&TT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai các nội dung CCHC của Bộ. Công tác tuyên truyền CCHC được Bộ TT&TT đặc biệt quan tâm nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác CCHC, nhất là nhận thức của người đứng đầu đơn vị.

Quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ đều tuân thủ đúng quy trình được quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quy chế xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp điển quy phạm pháp luật và tham gia góp ý kiến vào các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ TT&TT.

Về cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước: Bộ đã xây dựng bộ 561 câu hỏi/trả lời các vấn đề thường gặp trong giải quyết TTHC của Bộ TT&TT gửi Văn phòng Chính phủ để tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia đồng thời cũng đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Bộ TT&TT đã hợp nhất Báo điện tử VietNamNet và Báo Bưu điện Việt Nam thành Báo VietNamNet từ năm 2018. Bộ TT&TT hiện đang rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của báo VietNamNet để phê duyệt phương án tổ chức hoạt động phù hợp, tạo điều kiện cho báo phát triển ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Về ứng dụng CNTT, về cơ bản hạ tầng CNTT của Bộ đã đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động. Các hệ thống công nghệ thông tin ứng dụng nội bộ như: hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên nền web, hệ thống thông tin nội bộ, hệ thống email, hệ thống Video Conference... góp phần hỗ trợ công tác quản lý điều hành và tác nghiệp nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ TT&TT.

Hiện nay, Bộ TT&TT đã hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực TT&TT, đang xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực TT&TT.