Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng bổ nhiệm người phụ trách Trung tâm Internet Việt Nam

VietTimes -- Sáng ngày 16/3/2020, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã chủ trì Hội nghị cán bộ và trao Quyết định cho một số nhân sự của Bộ, Ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam ( Bộ TT&TT) được giao Phụ trách Trung tâm Internet Việt Nam
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao Quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao Quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đã trao quyết định số 348/QĐ-BTTTT ngày 16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quyết định ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam thôi biệt phái tại Cục Tin học hóa, trở về công tác tại Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ TT&TT) kể từ ngày 1/4/2020. Đồng thời trao quyết định số 349/QĐ-BTTTT ngày 16/3/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT giao ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam phụ trách điều hành Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ TT&TT) kể từ ngày 1/4/2020.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng đã trao quyết định số 339/QĐ-BTTTT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quyết định thuyên chuyển ông Trần Minh Tân, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ TT&TT) về công tác tại Trường Đại học Giao thông vận tải (Bộ Giáo dục và Đào tạo) theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 1/4/2020.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Hồng Thắng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ đây là thế hệ mới, nhiều năng lượng, được đào tạo cơ bản, được nhiều người tin cậy. Bộ trưởng yêu cầu ông Nguyễn Hồng Thắng là tạo ra một trang mới, một không gian mới và có nhiều đóng góp mới cho Trung tâm Internet Việt Nam, cho ngành và cho đất nước. Đồng thời Bộ trưởng yêu cầu ông Thắng cần sớm chỉ ra cái đích để Trung tâm Internet Việt Nam đi tới. “Ngọn cờ càng cao thì càng thu hút được người tài, thì sứ mạng càng lớn, càng khích lệ được mọi người, năng lượng của mọi người được phát huy”.

Bộ trưởng yêu cầu người đứng đầu phải đi đầu trong việc mới và khó, đồng thời người đứng đầu phải đứng sau, đi sau để thúc đẩy, động viên, khích lệ mọi người tiến lên. Người đứng đầu phải chăm lo cho mọi người để họ yên tâm công tác, phụng sự Tổ quốc, người đứng đầu phải nghĩ ra nhiều việc mới, tạo ra những thách thức mới để hoàn thành sứ mạng được giao.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã bày tỏ lòng cảm ơn với ông Trần Minh Tân đã có nhiều đóng góp cho Trung tâm Internet Việt Nam, cho ngành TT&TT và đã đào tạo, bồi dưỡng được đội ngũ lãnh đạo kế cận. Ông Trần Minh Tân đã làm được ba việc của người đứng đầu là tạo ra được kết quả, tạo ra được giá trị cho tổ chức ấy; tìm đúng thời điểm thích hợp để thay đổi; tìm ra được người thay thế mình nối tiếp sự nghiệp ấy.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Thắng, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Internet Việt Nam đã trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và tập thể lãnh đạo Bộ TT&TT đã tin tưởng giao nhiệm vụ phụ trách điều hành Trung tâm và hứa sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, đoàn kết, sáng tạo; tiếp tục kế thừa truyền thống của các thế hệ đi trước đưa Trung tâm Internet Việt Nam phát triển xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo Bộ TT&TT.