Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng muốn mời CEO của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới phát biểu tại Triển lãm Thế giới số

VietTimes -- Tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 1/2020 được tổ chức sáng nay  6/1/2020, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo tiếp tục mời các CEO của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới tham gia và phát biểu tại sự kiện Hội nghị và Triển lãm Thế giới số - ITU Digital World.
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2020 Bộ TT&TT sẽ có tổng cộng 25 đề án trình Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó đáng chú ý là: Đề án trình Ban Bí thư “Tổ chức khai thác đài điện báo của Cục Bưu điện Trung ương tại địa phương”; Bốn đề án trình Chính phủ bao gồm: Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Giao dịch điện tử; Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài truyền hình Việt Nam…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận định năm 2019 Bộ đã hình thành, triển khai những định hướng và nội dung hoạt động lớn và đã đạt được những kết quả tích cực bước đầu. Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Bộ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao rất nhiều nhiệm vụ cụ thể cho Bộ trong năm 2020, bên cạnh đó còn nhiều nhiệm vụ khác Bộ phải thực hiện được nêu trong Nghị quyết 01, 02 của Chính phủ. Do đó, Bộ TT&TT cần phải nỗ lực và tăng tốc ngay từ đầu năm mới có thể hoàn thành khối lượng công việc nặng nề được giao phó trong các lĩnh vực như: Bưu chính, Viễn thông, CNTT, An toàn an ninh mạng, Công nghiệp ICT, Báo chí tuyên truyền…

Đặc biệt Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo năm 2020 là năm mà đất nước và Ngành có những sự kiện đặc biệt quan trọng bao gồm: Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và sự kiện Hội nghị và Triển lãm Thế giới số - ITU Digital World. Đây là sự kiện quốc tế lớn nhất của Ngành trong năm 2020 đồng thời là sự kiện mang tầm cỡ toàn cầu. Bộ trưởng chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ cần khẩn trương triển khai các kế hoạch về khâu tổ chức, nội dung, truyền thông ngay từ đầu năm, tiếp tục mời các CEO của các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới tham gia và phát biểu tại sự kiện. Vì đây là cơ hội để Việt Nam khẳng định vai trò trung tâm về lĩnh vực ICT (ICT Hub) trong khu vực ASEAN, góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp ICT trong nước.