Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai hệ thống đăng kí “sổ đỏ” trực tuyến

VietTimes -- Theo Bộ này, hệ thống đảm bảo thực hiện kết nối và chia sẻ dữ liệu tới hệ thống thông tin của các cơ quan thuế, xây dựng, nông nghiệp, giao thông, viễn thông, ngân hàng, công chứng và các cơ quan khác có liên quan.

Ảnh minh hoạ: Sở TN&MT TP.HCM.

Ảnh minh hoạ: Sở TN&MT TP.HCM.

Theo cập nhật tình hình thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử quý III/2017, đến nay Bộ TN&MT đã hoàn thành triển khai cấp chứng nhận đánh giá tác động môi trường trên mạng điện tử qua hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, Bộ đã hoàn thành cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho 61 thủ tục hành chính, trong đó có 57 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 4 dịch vụ.

Bộ TN&MT cũng đã hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai, trình Chính phủ ban hành. Bộ đã phối hợp với Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính triển khai thực hiện liên thông thông tin tại 7 tỉnh thí điểm nhằm chia sẻ, trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan đăng ký đất đai.

Trong thời gian qua, Bộ TN&MT đã triển khai xây dựng hệ thống và hướng dẫn thực hiện qua mạng điện tử trên toàn quốc đối với việc đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và phối hợp, cung cấp thông tin phục vụ thực hiện các nghĩa vụ thuế. Theo Bộ này, hệ thống đảm bảo thực hiện kết nối và chia sẻ dữ liệu tới hệ thống thông tin của các cơ quan thuế, xây dựng, nông nghiệp, giao thông, viễn thông, ngân hàng, công chứng và các cơ quan khác có liên quan.

Bên cạnh đó, Bộ TN&MT đang phối hợp thiết lập hệ thống thông tin quản lý đất đai - xây dựng; hướng dẫn các địa phương sử dụng phần mềm chung cho cả hai lĩnh vực đất đai và xây dựng; tích hợp thông tin về cấp phép và các thủ tục liên quan.

Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử được Chính phủ ban hành ngày 14/10/2015 nhằm mục tiêu đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; nâng vị trí của Việt Nam về Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hợp quốc; đồng thời đảm bảo công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Tại Nghị quyết này, ngoài các nhiệm vụ chung, Bộ TN&MT còn được Chính phủ giao thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như: thực hiện cấp chứng nhận đánh giá tác động môi trường qua mạng điện tử và tích hợp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; xây dựng hệ thống và hướng dẫn thực hiện qua mạng điện tử trên toàn quốc đối với việc đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và phối hợp, cung cấp thông tin phục vụ thực hiện các nghĩa vụ thuế.

Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ TN&MT và Bộ Xây dựng phối hợp thiết lập hệ thống thông tin quản lý đất đai - xây dựng; hướng dẫn các địa phương sử dụng phần mềm chung cho cả hai lĩnh vực đất đai và xây dựng; tích hợp thông tin về cấp phép và các thủ tục liên quan từ các địa phương trong lĩnh vực đất đai, xây dựng.