Bộ GTVT chính thức ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử

Bộ GTVT đã chính thức ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản đầu tiên. Đây sẽ là cơ sở xác định các thành phần, hệ thống CNTT cần xây dựng và lộ trình đầu tư, hạn chế ở mức tối đa vấn đề trùng lặp đầu tư, tiết kiệm chi phí và thời gian triển khai các hệ thống CNTT.

Quyết định ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ GTVT phiên bản đầu tiên do Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định ban hành.

Theo đó, Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ GTVT là cơ sở xác định các thành phần, hệ thống CNTT cần xây dựng và lộ trình đầu tư, hạn chế ở mức tối đa vấn đề trùng lặp đầu tư, tiết kiệm chi phí và thời gian triển khai các hệ thống CNTT.

Theo Cổng thông tin Bộ GTVT, việc ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử cũng sẽ tăng cường khả năng kết nối, tích hợp và liên thông các hệ thống thông tin của Bộ GTVT trên một mô hình thống nhất. Việc sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin dùng chung sẽ được khai thác tối đa, tránh trường hợp đầu tư hạ tầng theo từng dự án thiếu hiệu quả khi vận hành thực tế.

Bên cạnh đó, Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ GTVT sẽ giúp nâng cao tính linh hoạt và đánh giá được hiệu quả đầu tư, đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ và ứng dụng được các công nghệ mới phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước của ngành và cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu xã hội.

Cũng theo quyết định ban hành vừa được ký, Bộ trưởng Bộ GTVT giao Trung tâm CNTT chủ trì xây dựng trình Bộ ban hành Kế hoạch triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ GTVT; Đồng thời đây cũng là đơn vị chủ trì giám sát, cập nhật, duy trì Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ GTVT.

Theo ICT News

https://ictnews.vn/cntt/nuoc-manh-cntt/bo-gtvt-chinh-thuc-ban-hanh-kien-truc-chinh-phu-dien-tu-175571.ict