Bắc Giang tìm giải pháp xây dựng Trung tâm điều hành an ninh mạng

Sở TT&TT Bắc Giang vừa tổ chức hội thảo nhằm tìm kiếm các giải pháp xây dựng Trung tâm điều hành an ninh mạng trong cơ quan nhà nước.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Khánh Chi

Tin từ trang thông tin Sở TT&TT Bắc Giang, hội thảo được tổ chức với mục tiêu giúp công tác quản lý Nhà nước về CNTT, an toàn an ninh thông tin. Tạo cơ hội nắm bắt thực tiễn, nhu cầu của các đơn vị tốt hơn trong ứng dụng những giải pháp kỹ thuật công nghệ mới đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong các cơ quan nhà nước.

Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức, chuyên trách CNTT các cấp, các ngành; nâng cao vai trò, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ tham mưu, tổ chức, quản lý, triển khai ứng dụng CNTT và xây dựng chính quyền điện tử của ngành, địa phương đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Minh Chiêu Giám đốc Sở TT&TT cho biết, công tác triển khai ứng dụng CNTT, đảm bảo an toàn, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang của Sở TT&TT thực hiện rất tích cực.

Hạ tầng kỹ thuật và ứng dụng CNTT trong các cơ quan cấp ủy và chính quyền các cấp được đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng được yêu cầu ứng dụng CNTT. Hàng năm, UBND tỉnh Bắc Giang đều ban hành kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, trong đó có đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực và các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Cũng tại sự kiện này, các công ty, tập đoàn lớn như Dell EMC, Hanel, SecurityBox cũng tập trung giới thiệu các giải pháp mạng định nghĩa bởi phần mềm ứng dụng trong bảo mật; thực trạng về lĩnh vực An ninh mạng tại Việt Nam; mục tiêu, định hướng xây dựng Trung tâm Điều hành An ninh mạng SOC trong cơ quan nhà nước…

Theo ICT News

http://ictnews.vn/cntt/bao-mat/bac-giang-tim-giai-phap-xay-dung-trung-tam-dieu-hanh-an-ninh-mang-168564.ict