Lan Phạm Nhà báo
Nguyễn Mạnh Thắng, CTV Thời sự, Quân Sự