Anh Quốc: 40% các công ty trong Sandbox regulatory đang triển khai công nghệ sổ cái phân tán (DLT)

Sandbox pháp lý là một sáng kiến được thiết kế để giúp các tổ chức kiểm tra các sản phẩm và dịch vụ khác nhau trong môi trường thị trường trực tiếp với sự bảo vệ người tiêu dùng phù hợp nhưng không có quy định hạn chế.

Cơ quan Thực thi tài chính của Vương quốc Anh (FCA) đã công bố 29 công ty thành công để áp dụng cho nhóm thứ tư của sandbox pháp lý, trong đó 40% đang sử dụng công nghệ sổ cái phân phối (DLT), theo một thông báo được công bố ngày 3 tháng 7.

Sandbox pháp lý là một sáng kiến được thiết kế để giúp các tổ chức kiểm tra các sản phẩm và dịch vụ khác nhau trong môi trường thị trường trực tiếp với sự bảo vệ người tiêu dùng phù hợp nhưng không có quy định hạn chế. Sandbox là một phần của sáng kiến “sáng tạo” được giới thiệu vào năm 2014 nhằm thúc đẩy cạnh tranh. Đến nay, “sáng tạo” đã nhận được hơn 1.200 ứng dụng và hỗ trợ hơn 500 công ty.

FCA nhận được 69 đơn gửi để tham gia vào vòng thứ tư của sandbox, 29 trong số đó sẽ bắt đầu thử nghiệm. Hơn 40% doanh nghiệp đang áp dụng DLT, trong đó sáu công ty đang sử dụng DLT để tự động hóa việc phát hành nợ hoặc vốn chủ sở hữu. Hai công ty đang áp dụng DLT để cung cấp lại bảo hiểm, và những công ty khác đang sử dụng DLT trong các lĩnh vực công nghệ vị trí địa lý, Giao diện lập trình ứng dụng (API) và trí tuệ nhân tạo (AI).

Cơ quan quản lý cũng tiết lộ rằng "một số lượng nhỏ" của các công ty được chấp thuận cho thử nghiệm có liên quan đến "tài sản mật mã." Họ sẽ báo cáo phân tích liệu các giải pháp của họ có phù hợp để phục vụ khách hàng hay không tron gkhi "quản lý hiệu quả các rủi ro liên quan." Christopher Woolard, giám đốc điều hành Chiến lược và Cạnh tranh tại FCA, nói rằng đó là "nhóm nghiên cứu sandbox lớn nhất cho đến nay với số lượng hồ sơ đăng ký kỷ lục đáp ứng tiêu chí đủ điều kiện của chúng tôi":

“... Nhóm nghiên cứu đã thấy sự gia tăng lớn về số lượng các doanh nghiệp thử nghiệm các đề xuất bán buôn bao gồm các công ty đang hướng tới tăng hiệu quả của quá trình tăng vốn. Bên cạnh đó, chúng ta có thể thấy việc sử dụng DLT đáng kể, một số thử nghiệm với các tài sản mật mã sẽ giúp thông báo công việc chính sách và các đề xuất của chúng tôi nhằm giúp người tiêu dùng có thu nhập thấp hơn. ”

Vào tháng Ba năm nay, FCA đã giới thiệu sandbox regulatory trong lĩnh vực fintech toàn cầu của mình, sau khi phát triển thành công việc phát hành một sandbox của Anh. Woolard sau đó tuyên bố rằng ông thấy nhu cầu về một sandbox ở cấp độ toàn cầu để các công ty “phát triển ở quy mô và tốc độ thực.” Theo Woolard, 90% các công ty tham gia vào vòng đầu tiên của các ứng dụng cho sandbox của Anh , bao gồm các công ty blockchain và các công ty khởi nghiệp, đã “tiếp tục ra thị trường”.

Theo ICT News

http://ictnews.vn/internet/blockchain/anh-quoc-40-cac-cong-ty-trong-sandbox-regulatory-dang-trien-khai-cong-nghe-so-cai-phan-tan-dlt-169354.ict