5 cách để hoạch định tương lai mạng lưới của bạn

Nhu cầu dữ liệu trên các mạng đô thị trong khu vực Châu Á -Thái Bình Dương đang phát triển nhanh hơn đáng kể so với khả năng dự đoán của các mô hình chi phí mạng truyền thống. Xu hướng này bắt nguồn từ ba sự chuyển dịch chính của thị trường như các dịch vụ đa phương tiện, các dịch vụ và ứng dụng điện toán đám mây, Internet Vạn Vật (IoT).

Ngoài ra, 5G phổ thông cũng bắt đầu phát triển trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, và vấn đề không phải chỉ là băng thông, nó còn cho phép một làn sóng mới về các ứng dụng đa phương tiện với độ trễ thấp và thực sự cho phép các ứng dụng giao tiếp máy-máy, những ứng dụng sẽ thay đổi cách chúng ta tương tác với thế giới xung quanh mình.

Sự dịch chuyển này đang yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ nâng cao đáng kể dung lượng của mạng, đặc biệt là tại các lớp truy cập và lớp gom nhằm đảm bảo sự trải nghiệm tối ưu cho người dùng.

Tuy vậy, tiếp tục làm như vậy với các cách tiếp cận về mặt kiến trúc với mạng truyền thống thường được dùng hiện nay sẽ buộc các nhà cung cấp dịch vụ phải lựa chọn giữa việc giảm tỷ suất lợi nhuận hoặc mất khách hàng. Đầu tư vào để bắt kịp với các nhu cầu của khách hàng của bạn sử dụng những cách tiếp cận truyền thống sẽ làm tăng đáng kể tổng chi phí chủ sở hữu, làm ảnh hưởng tới tỷ suất lợi nhuận. Không đầu tư sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng trải nghiệm của người dùng, dẫn tới mất khách hàng.

Năm cách để hoạch định tương lại mạng lưới của bạn

Để giải quyết nghịch lí này, một kiến trúc mạng mới là cần thiết, kiến trúc có năm yếu tố cần thiết được nêu ra dưới đây:

Yếu tố đầu tiên, các mạng lưới tương lai cần phải có khả năng mở rộng cao và có thể lập trình được - Định luật Moore không chỉ áp dụng trong không gian tính toán mà với sự ra đời của hệ thống mạng quang kết hợp, đã cho phép tốc độ truyền tải dữ liệu tăng theo cấp số nhân trong khi vẫn giảm chi phí. Kết hợp với các giao diện mở để đo đạc từ xa và cấu hình phần mềm, khả năng mở rộng có thể lập trình được này sẽ là nền tảng của tất cả cơ sở hạ tầng trong tương lai. Trong thực tế, công nghệ này đã tồn tại ngày nay.

Thứ hai, các mạng tương lai nên được phân tách và phổ quát - Hiệu quả là, xây dựng các mạng nhà cung cấp dịch vụ theo cách mà các trung tâm dữ liệu đã được xây dựng trong những năm gần đây. Điều này có nghĩa là bạn cần ít năng lực xử lý và lưu trữ hơn trên mỗi thiết bị mạng riêng lẻ, điều này giúp làm giảm tiêu hao năng lượng chung của toàn mạng, các chi phí bất động sản, chi phí điện và làm mát, chi phí bảo trì và hỗ trợ, đó chỉ là một trong số những chi phí phát sinh.

Thứ ba, các mạng tương lai sẽ có hiệu quả về không gian và năng lượng - Đối với các mạng tương lai, khả năng tách biệt mang lại hiệu quả cao hơn nhiều, với lưu lượng được tập trung tại các nền tảng linh hoạt cao với số lượng nhỏ hơn rất nhiều, và các dịch vụ lớp cao hơn được ảo hóa trên mô hình tính toán nhiều nhất có thể để mang lại hiệu quả kinh tế từ quy mô.

Thứ tư, các mạng trong tương lai cần phải được tự động hóa và thích ứng; tự nhận thức và tự phục hồi - Các mạng trong tương lai sẽ có mức độ đáp ứng tốt hơn nhiều, sử dụng việc tự động hóa thông minh để chuyển đổi số các thành phần và duy trình kinh doanh quan trọng nhất. Ngoài ra, với một phân lớp tự động hóa thông minh do phần mềm quyết định, các mạng trong tương lai sẽ tự nhận thức và thích ứng, cho phép chúng có thể dự đoán các điểm nghẽn băng thông và các vấn đề khác và phản ứng lại để đảm bảo các dịch vụ cuối tới khách hàng không bao giờ bị ảnh hưởng.

Và yếu tố cuối cùng, các mạng tương lai sẽ có tính mở và đơn giản để quản lý - Các mạng tương lai sẽ hỗ trợ việc quản lý nhiều vùng mạng và nhiều thiết bị đến từ nhiều nhà cung cấp, thông qua một giao diện đơn giản, dễ hiểu, với các giao diện mở lập trình được, mở rộng đơn giản cho các nhà cung cấp dịch vụ, mà không bị giới hạn bởi các nhà cung cấp phần mềm.

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Dù bạn có ở bất kỳ đâu trên hành trình xây dựng mạng cho mình, phát triển theo định hướng mạng tương lai của Ciena có thể giúp bạn mở rộng băng thông và dịch vụ theo nhu cầu, tăng hiệu quả vận hành, và mang lại giá trị tốt hơn cho khách hàng của mình.

Theo ICTNews

https://ictnews.vn/vien-thong/nam-cach-de-hoach-dinh-tuong-lai-mang-luoi-cua-ban-185065.ict