15 ngôn ngữ lập trình gắn với mức lương cao nhất thế giới

Go, Scala và Perl là ba ngôn ngữ lập trình gắn với các công việc được trả lương cao nhất thế giới hiện nay.

Theo dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ, khoảng 20,5 triệu người Mỹ bị mất việc làm trong tháng 4/2020. Nếu muốn tìm việc khác hoặc đơn giản là học thứ gì đó mới, họ nên cân nhắc kỹ năng được yêu cầu nhiều nhất năm 2020, theo website tuyển dụng Indeed: lập trình.

Từ cơ sở dữ liệu riêng, nhà phân tích của Indeed đã tìm ra những công việc tốt nhất năm dựa trên 3 yếu tố: lương trung bình, tăng trưởng của công việc trên website trong 3 năm qua và tỉ lệ trên mỗi 1 triệu bài đăng tuyển dụng.

Công việc hứa hẹn nhất là kiến trúc sư phần mềm, người đưa ra các quyết định cao cấp về thiết kế và chuẩn code được dùng trong một nền tảng. Vị trí thứ hai là lập trình viên full-stack, người có kỹ năng lập trình hoàn thiện để có thể xây dựng một nền tảng.

HackerRank, công ty công nghệ tập trung vào các thử thách lập trình cho cả lập trình viên và nhà tuyển dụng, đã khảo sát hơn 116.000 nhà phát triển phần mềm và sinh viên để xác định ngôn ngữ lập trình nào gắn với mức lương cao nhất trên toàn cầu. Theo HackerRank, lương trung bình của lập trình viên là 54.491 USD.

C++, lương trung bình 55.363,1 USD, cao hơn 1,6% lương trung bình lập trình viên toàn cầu.

JavaScript, 55.690 USD, cao hơn 2,2% lương trung bình lập trình viên toàn cầu.

Python, 56.670,9 USD, cao hơn 4% lương trung bình lập trình viên toàn cầu.

TypeScript, 57.433,7 USD, cao hơn 5,4% lương trung bình lập trình viên toàn cầu.

Kotlin, 58.196,6 USD, cao hơn 6,8% lương trung bình lập trình viên toàn cầu.

C##, 58.469,1 USD, cao hơn 7,3% lương trung bình lập trình viên toàn cầu.

Prolog, 60.648,7 USD, cao hơn 11,3% lương trung bình lập trình viên toàn cầu.

R, 61.629,6 USD, cao hơn 13,1% lương trung bình lập trình viên toàn cầu.

Pascal, 62.773,9 USD, cao hơn 15,2% lương trung bình lập trình viên toàn cầu.

Swift, 65.171,5 USD, cao hơn 19,6% lương trung bình lập trình viên toàn cầu.

Objective-C, 66.697,3 USD, cao hơn 22,4% lương trung bình lập trình viên toàn cầu.

Ruby, 72.146 USD, cao hơn 32,3% lương trung bình lập trình viên toàn cầu.

Go, 72.691,3 USD, cao hơn 33,4% lương trung bình lập trình viên toàn cầu.

Scala, 77.159,6 USD, cao hơn 41,6% lương trung bình lập trình viên toàn cầu.

Perl, 84.025,5 USD, cao hơn 54,2% lương trung bình lập trình viên toàn cầu.

Theo ICTNews