13 thành phố trên thế giới đã “thay da đổi thịt” theo thời gian

VietTimes -- Cùng với sự gia tăng dân số chóng mặt, các thành phố lớn trên thế giới cũng đã phát triển nhanh chóng. Đôi khi chúng ta khó có thể nhận ra sự thay đổi này. Sau đây là sự so sánh sự phát triển của 13 thành phố lớn đến ngày nay.

1. Dubai năm 1964 và hiện tại

Dubai 1964. Ảnh: BrightSide
Dubai 1964. Ảnh: BrightSide
Dubai hiện nay. Ảnh: BrightSide
Dubai hiện nay. Ảnh: BrightSide

2. Avenida Nueve de Julio ở Buenos Aires năm 1937 và hiện tại

Avenida Nueve de Julio trước đây. Ảnh: BrightSide
Avenida Nueve de Julio trước đây. Ảnh: BrightSide
Avenida Nueve de Julio hiện nay. Ảnh: BrightSide
Avenida Nueve de Julio hiện nay. Ảnh: BrightSide

3. Sông Moscow trong thế kỷ 19 và bây giờ

Sông Moscow thế kỉ 19. Ảnh: BrightSide
Sông Moscow thế kỉ 19. Ảnh: BrightSide
Sông Moscow hiện nay. Ảnh: BrightSide
Sông Moscow hiện nay. Ảnh: BrightSide

4. Hyderabad ở Ấn Độ vào những năm 1880 và bây giờ

Hyderabad những năm 1880. Ảnh: BrightSide
Hyderabad những năm 1880. Ảnh: BrightSide
Hyderabad hiện tại. Ảnh: BrightSide
Hyderabad hiện tại. Ảnh: BrightSide

5. Chicago năm 1838 và bây giờ

Chicago 1838. Ảnh: BrightSide
Chicago 1838. Ảnh: BrightSide
Chicago hiện tại. Ảnh: BrightSide
Chicago hiện tại. Ảnh: BrightSide

6. Tòa nhà Sultan Abdul Samad ở Kuala Lumpur vào những năm 1900 và hiện tại

Tòa nhà Sultan Abdul Samad năm 1900. Ảnh: BrightSide
Tòa nhà Sultan Abdul Samad năm 1900. Ảnh: BrightSide
Tòa nhà Sultan Abdul Samad hiện nay. Ảnh: BrightSide
Tòa nhà Sultan Abdul Samad hiện nay. Ảnh: BrightSide

7. Quang cảnh từ Tháp Galata ở Istanbul vào những năm 1870 và bây giờ

Quang cảnh từ tháp Galata trong quá khứ. Ảnh: BrightSide
Quang cảnh từ tháp Galata trong quá khứ. Ảnh: BrightSide
Quang cảnh hiện tại khi nhìn từ tháp Galata. Ảnh: BrightSide
Quang cảnh hiện tại khi nhìn từ tháp Galata. Ảnh: BrightSide

8. Khu thương mại Los Angeles năm 1994 và hiện tại

Khu thương mại hơn một thập kỉ trước. Ảnh: BrightSide
Khu thương mại hơn một thập kỉ trước. Ảnh: BrightSide
Khu thương mại hiện nay. Ảnh: BrightSide
Khu thương mại hiện nay. Ảnh: BrightSide

9. Đại lộ Neftchiler ở Baku vào những năm 1920 và bây giờ

Đại lộ Neftchiler vào những năm 20 thế kỉ XX. Ảnh: BrightSide
Đại lộ Neftchiler vào những năm 20 thế kỉ XX. Ảnh: BrightSide
Đại lộ Neftchiler hiện tại. Ảnh: BrightSide
Đại lộ Neftchiler hiện tại. Ảnh: BrightSide

10. Lạch Tô Châu ở Thượng Hải vào khoảng năm 1920 và hiện nay

Lạch Tô Châu trong quá khứ. Ảnh: BrightSide
Lạch Tô Châu trong quá khứ. Ảnh: BrightSide
Lạch Tô Châu hiện tại. Ảnh: BrightSide
Lạch Tô Châu hiện tại. Ảnh: BrightSide

11. Quảng trường Cộng hòa ở Yerevan năm 1916 và bây giờ

Quảng trường năm 1916. Ảnh: BrightSide
Quảng trường năm 1916. Ảnh: BrightSide
Quảng trường hiện nay. Ảnh: BrightSide
Quảng trường hiện nay. Ảnh: BrightSide

12. Quang cảnh Bangkok năm 1822 và hiện tại

Bangkok 1822. Ảnh: BrightSide
Bangkok 1822. Ảnh: BrightSide
Bangkok hiện đại ngày nay. Ảnh: BrightSide
Bangkok hiện đại ngày nay. Ảnh: BrightSide

13. Quang cảnh Manhattan với Cầu Brooklyn nổi tiếng vào năm 1873 và bây giờ

Manhattan trước đây. Ảnh: BrightSide
Manhattan trước đây. Ảnh: BrightSide
Manhattan hiện tại. Ảnh: BrightSide
Manhattan hiện tại. Ảnh: BrightSide

Theo BrightSide