10 quý thua lỗ liên tiếp của Vietnam Airlines

VietTimes – Tính đến cuối quý 2/2022, Vietnam Airlines lỗ lũy kế 28.921 tỉ đồng. Vốn chủ sở hữu âm 4.914,2 tỉ đồng.

10 quý thua lỗ liên tiếp của Vietnam Airlines

10 quý thua lỗ liên tiếp của Vietnam Airlines

Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines – Mã CK: HVN) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2022 với doanh thu thuần đạt 18.323,6 tỉ đồng, tăng gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu bán hàng của HVN tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 4.132,4 tỉ đồng; doanh thu vận tải hàng không tăng gấp 3 lần lên 13.180,7 tỉ đồng; doanh thu hoạt động phụ trợ vận tải cũng tăng mạnh lên mức 839,7 tỉ đồng.

Tuy nhiên, với giá vốn hàng bán lên tới 18.700,5 tỉ đồng, HVN vẫn báo lỗ gộp 376,8 tỉ đồng. Trừ đi các loại chi phí, HVN báo lỗ sau thuế quý 2/2022 ở mức 2.568,2 tỉ đồng. Đây cũng là quý thua lỗ thứ 10 liên tiếp của HVN.

10 quý thua lỗ liên tiếp của Vietnam Airlines ảnh 1

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, HVN ghi nhận doanh thu thuần đạt 29.943,7 tỉ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng ở mức âm 5.254 tỉ đồng; lỗ sau thuế của công ty mẹ là 5.183,4 tỉ đồng.

Tại ngày 30/6/2022, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của HVN ghi nhận giá trị âm 28.921 tỉ đồng, cao hơn 6.777 tỉ đồng so với quy mô vốn điều lệ. Vốn chủ sở hữu âm 4.914,2 tỉ đồng, tăng 2.753,4 tỉ đồng so với thời điểm cuối quý 1/2022.

Tại thời điểm cuối quý 2/2022, tổng tài sản của HVN đạt 66.575,7 tỉ đồng, tăng 5,5% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền và tương đương tiền, cùng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi ngân hàng) tăng 38,4% lên 5.458 tỉ đồng.

Tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn của HVN là 32.888,8 tỉ đồng, giảm 5,5% so với đầu năm, chiếm 49,4% tổng nguồn vốn./.