10 năm: Nokia, Motorola biến mất

Những Nokia, Motorola, Sony Ericsson biến mất, chỉ còn Samsung trụ lại, trong khi Apple và hàng loạt các thương hiệu xuất hiện chỉ sau 10 năm trên thị trường mobile.
10 năm: Nokia, Motorola biến mất

Theo Zing