10 loại rác nhựa phổ biến đổ ra sông ở châu Âu

Chai nhựa là loại phổ biến nhất trên các con sông ở châu Âu, chiếm 14% trong tổng số rác nhựa có thể nhận dạng. Nghị viện chây Âu đã thông qua dự luật cấm sản phẩm nhựa dùng một lần từ năm 2021.

Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Chai nhựa là loại phổ biến nhất trên các con sông ở châu Âu, chiếm 14% trong tổng số có thể nhận dạng. Nghị viện chây Âu đã thông qua dự luật cấm sản phẩm nhựa dùng một lần từ năm 2021./.

Theo TTXVN/Vietnam+

http://www.vietnamplus.vn/infographics-10-loai-rac-nhua-pho-bien-do-ra-song-o-chau-au/579138.vnp