Yêu cầu CTCK báo cáo việc bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp, tăng vốn giai đoạn 2021 - 2022

VietTimes – Trên cơ sở báo cáo của các CTCK, UBCKNN sẽ xem xét có hay không việc làm giá cổ phiếu, tư vấn, lách luật phân phối TPDN riêng lẻ cho nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Các công ty chứng khoán tăng vốn rất mạnh được đưa vào tầm ngắm

Các công ty chứng khoán tăng vốn rất mạnh được đưa vào tầm ngắm

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa có chỉ thị về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn, ổn định thị trường chứng khoán.

Theo đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) được giao chủ trì xây dựng khung báo cáo và các tiêu chí liên quan, từ đó yêu cầu các công ty chứng khoán (CTCK) cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động trong thời gian qua.

Trong đó, các báo cáo sẽ đặc biệt tập trung vào một số nghiệp vụ như tự doanh, cấp margin, tư vấn môi giới đầu tư, bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp, cũng như tình hình tăng vốn rất mạnh trong năm 2021 và nửa đầu năm 2022.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu UBCKNN, các sở giao dịch chứng khoán phải tăng cường giám sát thị trường chứng khoán cơ sở và thị trường chứng khoán phái sinh, giám sát chặt chẽ các mã chứng khoán có thanh khoản lớn, diễn biến bất thường, tăng giảm liên tiếp, đột biến, giá trị cổ phiếu không phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp... kịp thời cảnh báo nhà đầu tư về các hiện tượng bất thường trên thị trường.

Trên cơ sở báo cáo của các CTCK, UBCKNN sẽ phối hợp với các bên liên quan kiểm tra, xác minh tính chính xác, phân tích số liệu để từ đó chỉ ra những dấu hiệu bất thường (nếu có) trong hoạt động của các công ty chứng khoán.

Đáng chú ý, UBCKNN cũng được giao xem xét có hay không việc một số cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng, cấu kết với công ty chứng khoán để thao túng, làm giá cổ phiếu cũng như tư vấn, lách luật phân phối trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cho nhà đầu tư không phải nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng giao các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra toàn diện hoạt động của các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán, của các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ niêm yết, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm đạo đức nghề nghiệp, tùy theo mức độ vi phạm; có biện pháp xử phạt nghiêm khắc, có tính răn đe như rút giấy phép hành nghề, đình chỉ kinh doanh.

Đồng thời, khẩn trương chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra đối với các hành vi cố tình vi phạm, góp phần tạo điều kiện cho một số doanh nghiệp lợi dụng để qua mắt cơ quan quản lý tiến hành lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư./.