VPBank được NHNN chấp thuận cho tăng vốn lên hơn 14.000 tỷ đồng

VietTimes -- Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có quyết định số 1426/QĐ-NHNN về việc sưả đổi nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
Ảnh minh họa - Nguồn: VPBank
Ảnh minh họa - Nguồn: VPBank

Theo quyết định này, Thống đốc NHNN đã chấp thuận sửa đổi Điểm 4 Giấy phép hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần số 0042/NH-GP ngày 12/8/1993 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, Khoản C Điều 1 Quyết định của Thống đốc NHNN số 150/QĐ-NH5 ngày 12/8/1993 về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thành “Vốn điều lệ: 14.059.086.350.000 đồng (Mười bốn nghìn không trăm năm mươi chín tỷ không trăm tám mươi sáu triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng).

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng; Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm giám sát việc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 150/QĐ-NH5 ngày 12/8/1993, Giấy phép hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần số 0042/NH-GP ngày 12/8/1993 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Quyết định số 300/QĐ-NHNN ngày 10/3/2017 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định này.

Trước đó, ngày 3/3/2017, NHNN đã ban hành Quyết định số 261/QĐ-NHNN cho phép VPBank tăng vốn điều lệ từ  9.181 tỷ đồng lên 10.765 tỷ đồng để tăng thêm khoản chi cho các hoạt động phục vụ kinh doanh, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định theo quy định của pháp luật.

Theo BCTC của VPBank, kết thúc quý I/2017, tổng tài sản hợp nhất của VPBank đạt gần 230 nghìn tỷ đồng, trong đó, huy động khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt mức 186 nghìn tỷ đồng, tăng 14 nghìn tỷ đồng so với con số huy động tại thời điểm 31/12/2016.  Cho vay khách hàng đạt 152 nghìn tỷ đồng, tăng 5,5% so với cuối năm 2016. Tính chung 3 tháng đầu năm 2017, VPBank báo lãi hợp nhất trước thuế ở mức hơn 1.900 tỷ đồng, tăng hơn 85% so với cùng kỳ 2016. Tương ứng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.520 tỷ đồng, tăng 670 tỷ đồng so với thời điểm 31/3/2016.

Trong năm 2017, VPBank dự kiến tổng tài sản sẽ đạt 280 nghìn tỷ đồng, huy động khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 217 nghìn tỷ đồng, cho vay khách hàng đạt 182 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới mức 3% và lợi nhuận trước thuế đạt 6.800 tỷ đồng.