VietNam Airlines chuẩn bị chi 738 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2016

VietTimes -- Với hơn 1,23 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, HVN dự kiến phải chi gần 738 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2016. Trong đó, cổ đông Nhà nước, hiện đang là cổ đông lớn nhất của HVN với 86,16% cổ phần sẽ nhận về gần 636 tỷ đồng.

Mỗi cổ phiếu HVN, cổ đông sẽ được nhận 600đ cổ tức năm 2016 - Ảnh:VietNam Airlines

Mỗi cổ phiếu HVN, cổ đông sẽ được nhận 600đ cổ tức năm 2016 - Ảnh:VietNam Airlines

Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa có thông báo liên quan đến cổ phiếu của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Mã CK: HVM – UPCoM). Theo đó, ngày 1/9 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2016 , tỷ lệ thực hiện 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 600 đồng), thời gian thực hiện 2/10/2017.

Với hơn 1,23 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, HVN dự kiến phải chi gần 738 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2016. Trong đó, cổ đông Nhà nước, hiện đang là cổ đông lớn nhất của HVN với 86,16% cổ phần sẽ nhận về gần 636 tỷ đồng.

Trong năm 2016, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (hợp nhất) của VietNam Airlines đạt 70.571 tỷ đồng, tăng gần 43% so với năm 2015 (tính từ 1/4-31/12); lợi nhuận trước thuế 2.105 tỷ đồng. Năm 2017, VietNam Airlines đặt kế hoạch doanh thu đạt 87.900 tỷ đồng, tăng trưởng 22,7% so với năm 2016, lợi nhuận sau thuế giảm 36,4%, đạt 1.338 tỷ đồng. Tính đến ngày 18/8/2017, cổ phiếu HVN của VietNam Airlines đóng cửa ở mức 24.800 đồng/ cổ phiếu.