VietinBank sẽ bán 49% vốn tại VietinBank Leasing cho Mitsubishi UFJ & Finance

VietTimes – Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) quyết định triển khai phương án bán 50% vốn VietinBank Leasing cho Mitsubishi UFJ Lease & Finance và 1 nhà đầu tư trong nước.
Trụ sở chính VietinBank tại số 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Nguồn: VietinBank)
Trụ sở chính VietinBank tại số 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Nguồn: VietinBank)

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa thông qua chủ trương chuyển nhượng một phần vốn điều lệ của Công ty Cho thuê Tài chính Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Leasing).

Cụ thể, VietinBank đã phê duyệt việc chuyển nhượng 49% vốn điều lệ của VietinBank Leasing cho Công ty Mitsubishi UFJ & Finance và chuyển nhượng 1% vốn điều lệ cho 1 nhà đầu tư trong nước.

Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng phê duyệt việc chuyển đổi hình thức pháp lý của VietinBank Leasing từ công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng một phần vốn điều lệ.

Trong thời gian tới, VietinBank sẽ phối hợp với các đối tác nhận chuyển nhượng để chuẩn bị hồ sơ và xin ý kiến chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền đối với việc chuyển đổi hình thức pháp lý của VietinBank Leasing.

Về công ty nhận chuyển nhượng, Mitsubishi UFJ & Finance được thành lập từ năm 1971 tại Nhật Bản, là công ty hoạt động trong lĩnh vực cho thuê tài chính thuộc sở hữu của Mitsubishi UFJ – cổ đông Nhật Bản đang sở hữu 19,73% vốn tại VieitinBank.

Tính đến cuối tháng 3/2020, Mitsubishi UFJ Lease & Finance có tổng tài sản là 58 tỷ USD, vốn chủ sở hữu là 7,8 tỷ USD. Công ty này có trụ sở tại Nhật Bản hoạt động toàn cầu với các chi nhánh tại châu Âu, Mỹ và một số nước thuộc khu vực châu Á.

Còn về VietinBank Leasing, công ty này thành lập từ năm 1998, được VietinBank cấp 100% vốn điều lệ và có quyền tự chủ về tài chính.

Hiện nay, VietinBank Leasing là công ty có quy mô vốn điều lệ lớn nhất trong nhóm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cho thuê tài chính với tổng giá trị vốn góp là 1.000 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của VietinBank Leasing đạt 3.030 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2018.

Năm 2019, VietinBank Leasing có tổng doanh thu đạt 274 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2018, trong đó doanh thu từ hoạt động cho thuê tài chính đạt 272 tỷ đồng, chiếm 99,27% tổng doanh thu. Tổng dư nợ cho thuế tài chính đạt 2.786 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với năm 2018.

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 của công ty này là 122 tỷ đồng, giảm 7% so với năm 2018 chủ yếu do chi phí vốn đầu vào tăng. Tổng chi phí là 152 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2018.

Trong bối cảnh việc tăng vốn điều lệ gặp khó, thoái vốn tại các công ty con, liên kết là một trong những phương án giúp VietinBank nâng cao tỷ lệ an toàn vốn. Ngân hàng đang trình chia cổ tức bằng cổ phiếu nhưng chưa được các cơ quan chức năng cho phép.

Trong năm 2019, VietinBank đã thoái vốn đầu tư tại Saigonbank, thoái một phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý VietinBank, Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ VietinBank và đang tiếp tục bám sát tiến độ cơ cấu lại danh mục đầu tư và công ty con./.