Vietinbank “chốt” phương án sáp nhập với PGBank

Vietinbank đã bổ sung một số tờ trình và báo cáo vào bộ tài liệu gửi nhà đầu tư tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 sáng 14/4, vấn đề được quan tâm nhất đó là HĐQT Vietinbank xin ý kiến cổ đông về việc sáp nhập PGBank vào hệ thống.
Vietinbank xin ý kiến cổ đông về việc sáp nhập PGBank vào hệ thống
Vietinbank xin ý kiến cổ đông về việc sáp nhập PGBank vào hệ thống

Theo tờ trình này, với định hướng xây dựng Vietinbank trở thành ngân hàng hàng đầu, có quy mô năng lực xứng tầm khu vực, Vietinbank đã nỗ lực tìm kiếm, sau một thời gian nghiên cứu, nhận thấy Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank) là tổ chức tín dụng tiềm năng để sáp nhập vào Vietinbank.

Đến cuối năm 2014, PGBank có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, tổng tài sản khoảng 25.779 tỷ đồng, tín dụng hơn 14.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 168 tỷ đồng, với 16 chi nhánh và 63 phòng giao dịch. Cổ đông chiến lược của PGBank là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex sở hữu 40% vốn điều lệ.

Vietinbank đánh giá PGBank là ngân hàng có lợi thế cạnh tranh lớn dựa trên cơ sở khách hàng bền vững của hệ thống Petrolimex và các đơn vị thành viên; dịch vụ tài chính cung cấp tại hệ thống cây xăng của Petrolimex và đại lý trải dài trên toàn quốc; có thế mạnh về dịch vụ ngoại hối và phái sinh…

Theo đánh giá của HĐQT, việc sáp nhập PGBank vào Vietinbank sẽ giúp nhà băng này có cơ hội phát triển mới, hướng đến một mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài giữa Petrolimex và Vietinbank.

“Xuất phát từ những lý do đó, để không bỏ lỡ cơ hội tạo bước tăng trưởng chiến lược, HĐQT đã đàm phán với HĐQT PGBank nhằm chuẩn bị tiền đề cho các giao dịch sáp nhập. Thời gian qua, HĐQT Vietinbank đã đàm phán với HĐQT PG Bank nhằm chuẩn bị các tiền đề cho các giao dịch sáp nhập. HĐQT cũng đã thuê đơn vị tài chính độc lập là công ty Deloitte và đơn vị tư vấn pháp lý là công ty Mayer Brown JSM xây dựng dự thảo đề án sáp nhập và hợp đồng sáp nhập”, tờ trình viết.

HĐQT Vietinbank xin cổ đông thông qua việc sáp nhập giữa PGBank vào Vietinbank; thông qua hợp đồng sáp nhập giữa hai ngân hàng; phương án phát hành thêm cổ phiếu CTG để hoán đổi cổ phiếu PGBank; thông qua việc lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm; thông qua điều chỉnh vốn điều lệ… của Vietinbank để sau sáp nhập phù hợp vốn điều lệ mới...và giao cho HĐQT được chủ động thực hiện, triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc sáp nhập thành công.

Cùng ngày 14/4, PGBank cũng tổ chức đại hội cổ đông và xin ý kiến thông qua việc sáp nhập vào Vietinbank. Theo phương án trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt, Vietinbank đề xuất nhận một phần PGBank vào ngân hàng, còn 1 phần sẽ lập công ty tài chính PG-Vietinbank.

Bình luận về cơ hội đến từ sáp nhập, hợp nhất, ông Lê Đức Thọ, Tổng giám đốc Vietinbank, cho rằng việc sáp nhập ngân hàng tại Việt Nam là giải pháp cần thiết và có tính tất yếu để lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng.

“Nếu giai đoạn 2012 - 2014 được coi là bước đi ban đầu, khắc phục những mắt xích yếu kém nhất, ngăn chặn nguy cơ đổ vỡ thì năm 2015 là năm tạo ra đột phá mới trong tái cơ cấu ngân hàng. Mục tiêu là cần xử lý triệt để những yếu kém còn tồn tại để tạo nền tảng phát triển bền vững hệ thống ngân hàng trong giai đoạn tiếp theo”, ông Thọ bình luận.

Ông Thọ cũng nhấn mạnh việc tham gia sáp nhập của Vietibank nhằm hướng tới mục tiêu đến năm 2017 sẽ trở thành NHTM có quy mô tổng tài sản lớn nhất, có tầm cỡ khu vực.

Ngoài ra, Vietinbank cũng bổ sung các báo cáo hoạt động năm 2014 và các tờ trình về phân phối lợi nhuận, tờ trình thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát.

Trong tờ trình phân phối lợi nhuận 2015, HĐQT ngân hàng đề xuất cổ đông phê duyệt phương án trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 282 tỷ đồng; trích quỹ dự phòng tài chính 10% lợi nhuận sau thuế tương đương 565 tỷ đồng; trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 1.000 tỷ đồng.

Đáng lưu ý, ngân hàng đề xuất chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% vốn điều lệ, tương đương 3.723 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế còn lại là 82 tỷ đồng. Năm 2015, Vietinbank đặt mục tiêu lợi nhuận 7.300 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức là 7 - 10% vốn điều lệ.

Theo Bizlive