Việt Nam xuất siêu 28 tỉ USD trong năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Trong năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 683 tỉ USD, giảm 6,6% so với năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 28 tỉ USD.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 12/2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 63,54 tỉ USD, tăng 4,7% so với tháng trước và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 683 tỉ USD, giảm 6,6% so với năm trước.

Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 327,5 tỉ USD, giảm 8,9%; kim ngạch xuất khẩu đạt 355,5 tỉ USD, giảm 4,4%. Cán cân thương mại hàng hóa năm 2023 ước tính xuất siêu 28 tỉ USD.

Trong năm 2023, có 35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 93,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỉ USD, chiếm 66%.

Về cơ cấu nhóm hàng hóa xuất khẩu, nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực với tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong năm 2023 đạt 313,7 tỉ USD, chiếm 88,3%, giảm 5,1% so với năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông, lâm sản ước đạt 28,1 tỉ USD, tăng 12,9% so với năm trước. Xuất khẩu nhóm hàng thủy sản ước đạt 9 tỉ USD, giảm 17,5%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản đạt 4,61 tỉ USD, giảm 11%.

xnk-995.png
Thị trường xuất, nhập khẩu hàng hoá chủ yếu năm 2023

Về thị trường xuất, nhập khẩu, Mỹ là đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 96,8 tỉ USD. Trong khi đó, Trung Quốc đứng ở vị trí thứ hai với kim ngạch đạt 61,7 tỉ USD, tiếp theo là EU (44,1 tỉ USD), ASEAN (32,7 tỉ USD), Hàn Quốc và Nhật Bản (23,5 tỉ USD).

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 111,6 tỉ USD.

Năm 2023, xuất siêu sang Mỹ ước đạt 83 tỉ USD, giảm 12,6% so với năm trước; xuất siêu sang EU đạt 29,1 tỉ USD, giảm 7,6%; xuất siêu sang Nhật Bản 1,6 tỉ USD, tăng 90,3%; nhập siêu từ Trung Quốc 49,9 tỉ USD, giảm 17,6%; nhập siêu từ Hàn Quốc 29,1 tỉ USD, giảm 23,3%; nhập siêu từ ASEAN 8,3 tỉ USD, giảm 37,2%./.