Việt Nam xuất siêu gần 26 tỉ USD sau 11 tháng đầu năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 11 tháng đầu năm 2023 đạt 88 tỉ USD.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, lũy kế 11 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 619,1 tỉ USD, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 322,5 tỉ USD, giảm 5,9%; kim ngạch nhập khẩu đạt 296,6 tỉ USD, giảm 10,7%. Cán cân thương mại hàng hóa 11 tháng ước tính xuất siêu 25,8 tỉ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 10,3 tỉ USD).

Trong 11 tháng đầu năm 2023, có 33 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 93,1% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỉ USD, chiếm 66%.

Nhóm hàng công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ lực với tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 284,8 tỉ USD (chiếm 88,3%), giảm 6,6% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông, lâm đạt 25,4 tỉ USD, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu thủy sản đạt 8,24 tỉ USD, chiếm 2,6%. Nhóm hàng nhiên liệu và khoảng sản đạt 3,96 tỉ USD, chiếm 1,2%.

xuat-nhap-khau.PNG
Thị trường xuất, nhập khẩu hàng hoá chủ yếu 11 tháng năm 2023 (Nguồn: GSO)

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 88 tỉ USD. Tiếp đến là Trung Quốc (56 tỉ USD), EU (39,9 tỉ USD), ASEAN (29,4 tỉ USD), Hàn Quốc (21,5 tỉ USD), Nhật Bản (21,2 tỉ USD).

Ở hướng ngược lại, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 99,6 tỉ đồng.

Trong 11 tháng đầu năm 2023, xuất siêu sang Mỹ đạt 75,5 tỉ USD, giảm 14,1% so với cùng kỳ năm trước. Xuất siêu sang EU đạt 26,2 tỉ USD, giảm 11,1%; xuất siêu sang Nhật Bản đạt 1,5 tỉ USD, tăng 127,2%; nhập siêu từ Trung Quốc 43,7 tỉ USD, giảm 23,1%; nhập siêu từ Hàn Quốc 26,3 tỉ USD, giảm 25,4%; nhập siêu từ ASEAN 8,1 tỉ USD, giảm 31,3%./.