Video: Trải nghiệm xem phim giường nằm tại TP.Hồ Chí Minh

Phòng chiếu phim giường nằm L’amour của hệ thống rạp CGV có 12 giường nằm, kích thước mỗi giường là 1,6m. Giá vé 600 nghìn/giường bao gồm thức ăn uống là trà hoặc thức ăn nhẹ.

Phòng chiếu L'amour khắc hẳn với nhiều phòng chiếu khác là được trang bị bằng những chiếc giường.

Phòng chiếu L'amour khắc hẳn với nhiều phòng chiếu khác là được trang bị bằng những chiếc giường.


Theo Truyền hình Thông tấn