Video Tên trộm đen nhất 2016

VietTimes -- Ngày 10/02/2016, anh chàng kẻ trộm tính cậy cửa vào nhà trộm đồ, ai dè phút 89 thì bị thương, khổ thân , quả này anh chắc nhập viện ăn Tết
An trom
An trom