Vi phạm nhiều quy định, PNC bị xử phạt hàng trăm triệu đồng

VietTimes – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông báo kết quả việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam (Mã CK: PNC) chủ yếu liên quan đến các hoạt động công bố thông tin.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt hàng trăm triệu đồng đối với Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam - PNC (Nguồn: PNC)
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định xử phạt hàng trăm triệu đồng đối với Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam - PNC (Nguồn: PNC)

Ngày 5/10/2018, Thanh tra UBCKNN đã ban hành quyết định xử phạt nhiều hành vi vi phạm của PNC. Trong đó, hình thức xử phạt cảnh cáo đã được UBCKNN áp dụng đối với PNC theo quy định của pháp luật vì không ban hành quy chế về công bố thông tin. Đối với các vi phạm khác, PNC đã bị xử phạt hành chính với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cụ thể, PNC đã bị UBCKNN phạt tiền 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

UBCKNN cho biết, PNC đã công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX), của công ty và hệ thống CBTT của UBCKNN đối với nhiều báo cáo như: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất bán niên soát xét năm 2016; Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016 lần 1 ngày 04/10/2016, Quyết định số 18/2017/QĐDS-ST ngày 14/6/2017 của Tòa án nhân dân Quận 11 thành phố Hồ Chí Minh, BCTC riêng và hợp nhất Quý 1 năm 2017, BCTC riêng và hợp nhất bán niên soát xét năm 2017.

Thêm nữa, PNC cũng công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên trang thông tin điện tử của HSX, của công ty đối với văn bản Giải trình biến động kết quả kinh doanh theo BCTC riêng và hợp nhất Quý 4 năm 2016.

Bên cạnh việc “chậm” công bố thông tin, PNC cũng bị xử phạt 85 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch đối với số liệu tại BCTC riêng và BCTC hợp nhất Quý 2/2017.

Cụ thể, UBCKNN cho biết tại BCTC riêng Quý 2/2017 có sai lệch về số liệu so với BCTC riêng bán niên năm 2017 đã được soát xét, chủ yếu tại các chỉ tiêu như: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (06 tháng đầu năm 2017), Chi phí tài chính, Chi phí quản lý doanh nghiệp.

Còn tại BCTC hợp nhất quý 2/2017, UBCKNN cho biết có sai lệch về số liệu so với BCTC hợp nhất bán niên năm 2017 đã được soát xét, chủ yếu tại các chỉ tiêu như: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (06 tháng đầu năm 2017) và Giá vốn hàng bán.

Ngoài ra, PNC cũng bị xử phạt tới 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, về triệu tập, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, về giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị.

Quyết định xử phạt của UBCKNN có hiệu lực kể từ ngày 05/10/2018.

Gần đây, ngày 2/10, ban lãnh đạo PNC đã công bố thông tin về việc thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong đó, ban lãnh đạo PNC trình cổ đông việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2018 của công ty với doanh thu kế hoạch là 741 tỷ đồng (giảm 59 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu).

Ở chiều hướng ngược lại, mức lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh tăng tới hơn 7 lần, đạt 144,6 tỷ đồng. Đây có thể là việc điều chỉnh sau hoạt động thoái vốn tại Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam - đơn vị sở hữu cụm rạp chiếu phim CGV, mà công ty đã thực hiện trong thời gian vừa qua.

Đồng thời, ban lãnh đạo cũng trình cổ đông thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2018 là 20%/mệnh giá cổ phần (2.000 đồng/cổ phần) bằng hình thức tiền mặt. Thời gian chi trả dự kiến sẽ diễn ra trong quý 4/2018./.