UBCK phạt DQC 120 triệu đồng: Có quá trễ?

VietTimes – Rất nhiều vi phạm của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang vốn đã diễn ra từ năm 2015 nhưng mãi đến ngày 03/8/2017, nghĩa là hơn 2 năm sau, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới phát hiện và tiến hành xử phạt (?!)…
Hơn 2 năm sau ngày vi phạm, UBCK mới xử phạt DQC. (Ảnh: Internet)
Hơn 2 năm sau ngày vi phạm, UBCK mới xử phạt DQC. (Ảnh: Internet)

Thông tin trên cổng thông tin ssc.gov.vn, ngày 03/8/2017, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 91/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (Mã chứng khoán: DQC).

Theo đó, cơ quan này đã quyết định phạt tiền 60 triệu đồng đối với DQC, theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP). Lý do là bởi DQC đã báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, DQC báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016; Văn bản số 03/GT-ĐQ ngày 16/02/2016 giải trình kết quả kinh doanh công ty mẹ và hợp nhất Quý 4/2015; Văn bản số 02/GT-ĐT ngày 25/01/2017 giải trình kết quả kinh doanh công ty mẹ và hợp nhất Quý 4/2016; Báo cáo tài chính (BCTC) Quý 4/2015 công ty mẹ và hợp nhất, Văn bản số 30/GT-ĐQ ngày 20/4/2016 giải trình kết quả kinh doanh công ty mẹ và hợp nhất Quý 1/2016; Văn bản số 57/GT-ĐQ ngày 29/7/2016 giải trình kết quả kinh doanh công ty mẹ và hợp nhất Quý 2/2016; Giải trình ý kiến ngoại trừ tại BCTC soát xét bán niên 2016 và Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh trước và sau soát xét; Văn bản số 61/GT-ĐQ ngày 20/10/2016 giải trình kết quả kinh doanh công ty mẹ và hợp nhất Quý 3/2016; Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 11/4/2016; BCTC Quý 2/2015 công ty mẹ và hợp nhất; Giải trình lợi nhuận Quý 2/2015; BCTC bán niên soát xét năm 2015 công ty mẹ và hợp nhất; Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ tại BCTC bán niên soát xét năm 2015; BCTC Quý 3/2015 công ty mẹ và hợp nhất; Giải trình lợi nhuận Quý 3/2015; Văn bản số 49/ĐQ-HĐQT ngày 24/7/2015 CBTT thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 14 do tăng vốn; Quyết định số 72/ĐQ-HĐQT ngày 21/9/2015 về việc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Điện Quang không còn là công ty con của Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang, trở thành công ty liên kết; Văn bản số 85/ĐQ-HĐQT ngày 10/12/2015 công bố thông tin Quyết định số 2264/QĐ-TCT xử lý vi phạm của Thanh tra thuế; Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 - ngày 11/3/2016.

Không dừng lại ở đó, Thanh tra UBCKNN cũng phạt DQC thêm 60 triệu đồng, theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể, trong năm 2015, DQC đã có giao dịch với Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Điện Quang (công ty con của DQC đến ngày 21/9/2015) nhưng không công bố các giao dịch thực hiện với Công ty này trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015.

Tổng mức phạt đối với DQC là 120 triệu đồng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Như vậy, theo nội dung Quyết định trên, rất nhiều vi phạm của DQC vốn đã diễn ra từ năm 2015. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chính xác là ngày 03/08/2017, Thanh tra UBCKNN mới ra quyết định xử phạt.

Phải chăng là cơ quan này cũng chỉ vừa phát hiện ra các vi phạm (?).

Lưu ý là các vi phạm của DQC – như đã được nêu tại Quyết định số 91/QĐ-XPVPHC, hầu hết là do DQC báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Mà trong đó có rất nhiều báo cáo thuộc diện báo cáo định kỳ.

Vậy thì tại sao Thanh tra UBCKNN không “tuýt còi” và ra quyết định xử phạt sớm hơn, sát hơn với thời điểm DQC xảy ra vi phạm (?!).

Câu trả lời có thể liên quan đến quyết định mới đây của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về những vi phạm, khuyết điểm của bà Hồ Thị Kim Thoa trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (tháng 1/2004 đến tháng 5/2010).

Chiều 31/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát thông cáo về kỳ họp thứ 16, trong đó có nội dung xem xét, thi hành kỷ luật bà Hồ Thị Kim Thoa, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét các vi phạm, khuyết điểm của bà Thoa trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (từ tháng 1/2004 đến tháng 5/2010), như đã kết luận tại kỳ họp thứ 15 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của bà Hồ Thị Kim Thoa là nghiêm trọng. Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với nữ Thứ trưởng này.

Căn cứ Quy định số 260-QĐ/TW của Bộ Chính trị, UBKT Trung ương kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm các chức vụ hiện nay của bà Hồ Thị Kim Thoa.

Trước đó, trong phiên họp đầu tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thông cáo sau khi kiểm tra về dấu hiệu vi phạm đối với bà Hồ Thị Kim Thoa.

Trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang (tháng 1/2004 đến tháng 5/2010), bà Hồ Thị Kim Thoa đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm:

Vi phạm trình tự, thủ tục trong việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp; chậm báo cáo, chưa tổ chức bàn giao giữa doanh nghiệp Nhà nước và công ty cổ phần theo quy định của pháp luật; không báo cáo Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) xử lý và xử lý không đúng số tiền lãi vay được ngân hàng cho miễn 6,7 tỷ đồng.

Bà Thoa đã thực hiện không đúng, không đầy đủ các thủ tục theo quy định, quyết định của Nhà nước về quản lý đất đai trong quá trình Công ty Điện Quang ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng về hợp tác đầu tư tại khu đất số 12 Tôn Đản, TP.HCM với Công ty Constrexim - Bộ Xây dựng, khi chưa được chủ sở hữu và cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn, chấp thuận.

Thứ trưởng Thoa cũng đã không báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xử lý và xử lý không đúng khoản thu 30 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng quyền khai thác, sử dụng khu đất 12 Tôn Đản.

Bà Thoa mua cổ phần vượt mức quy định; chuyển nhượng cổ phần không đúng quy định của Điều lệ của công ty. Việc chuyển nhượng phần vốn góp của Nhà nước vào Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Điện Quang không báo cáo, xin ý kiến chủ sở hữu là vi phạm quy định về quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Trong thời gian dài, nhiều lần kê khai tài sản, thu nhập không đúng, không đầy đủ theo quy định về kê khai tài sản, thu nhập; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương khi đó kết luận những vi phạm, khuyết điểm của bà Hồ Thị Kim Thoa là nghiêm trọng, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật./.