Bóng đèn Điện Quang bị xử phạt 120 triệu đồng

VietTimes --  Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 91 xử phạt Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã chứng khoán: DQC) 120 triệu đồng vì chậm công bố thông tin và công bố thông tin không đầy đủ.
Ảnh minh họa. Nguồn thuonghieuvietnoitieng.
Ảnh minh họa. Nguồn thuonghieuvietnoitieng.

Thông tin trên được UBCNNN công bố vào ngày 3/8.

Cụ thể, DQC bị phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108 năm 2013 của Chính phủ do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật, và bị phạt thêm 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108 năm 2013 của Chính phủ

Theo đó, về báo cáo không đúng thời hạn, UBCKNN cho biết, Bóng đèn Điện Quang đã báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với một loạt tài liệu như báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016; văn bản giải trình kết quả kinh doanh công ty mẹ và hợp nhất quý 4/2015, quý 1 đến quý 4/2016; báo cáo tài chính trước và sau soát xét nhiều kỳ trong thời gian từ 2015 đến nay...

Ngoài ra, công ty này còn công bố thông tin chậm về việc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Điện Quang không còn là công ty con, trở thành công ty liên kết; hay việc công bố thông tin Quyết định số 2264 xử lý vi phạm của Thanh tra thuế; thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Còn về công bố thông tin không đầy đủ nội dung, trong năm 2015, Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang đã có giao dịch với Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Điện Quang (công ty con của Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang đến ngày 21/9/2015) nhưng không công bố các giao dịch thực hiện với Công ty này trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015.

Như vậy, tổng mức phạt đối với Bóng đèn Điện Quang trong đợt này là 120 triệu đồng.