Tuyển sinh lớp 10 THPT: Đà Nẵng sẽ lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ 16.296 giáo viên, thí sinh tham gia

VietTimes – Sẽ có khoảng 13.251 thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 THPT và hơn 3.000 người phục vụ kỳ thi lớp 10 ở Đà Nẵng sẽ được xét nghiệm SARS-CoV-2.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân ở Đà Nẵng

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân ở Đà Nẵng

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021 và nội dung cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng vừa quyết thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, thí sinh tham gia các khâu của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 tại Đà Nẵng.

Cụ thể, sẽ có khoảng 16.296 người sẽ được xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó, Ban ra đề, in sao đề kỳ thi tuyển sinh là 45 người; Thanh tra thi, Ban Vận chuyển, cán bộ coi thi, công an, bảo vệ, phục vụ tại tất cả các điểm thi, Ban thư kí, Ban làm phách kỳ thi khoảng 3.000 người; và khoảng 13.251 thí sinh tham dự kỳ thi.

Dự kiến thời gian thực hiện lấy mẫu sẽ diễn ra từ ngày 6/6 đến hết ngày 13/6 với hình thức mẫu gộp 10 người/mẫu. Nguồn kinh phí từ nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 của TP Đà Nẵng và các nguồn kinh phí khác cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.