Tuần qua, SSC “tuýt còi” 3 doanh nghiệp, xử phạt 190 triệu đồng

VietTimes – 3 doanh nghiệp vừa bị Cơ quan thanh tra giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) “tuýt còi” bao gồm: CTCP Khoáng sản Biotan, CTCP Tập đoàn Hapaco và CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Xử phạt CTCP Khoáng sản Biotan 60 triệu đồng

Ngày 04/01/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Khoáng sản Biotan (địa chỉ: 422 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), cụ thể như sau:

Phạt tiền 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (đối với các tài liệu sau: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, năm 2015; Báo cáo thường niên năm 2014, năm 2015; Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, năm 2016).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xử phạt Tập đoàn Hapaco 70 triệu đồng

Ngày 05/01/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 13/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Tập đoàn Hapaco (Địa chỉ: Tầng 5 + 6 Tòa nhà Khánh Hội, Lô 2/3C, đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng), cụ thể như sau:

Phạt tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (CTCP Tập đoàn Hapaco công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh không đúng thời hạn theo quy định pháp luật các tài liệu: Giải trình Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất Quý IV/2014, BCTC kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2014, BCTC riêng và hợp nhất Quý II/2015, Giải trình BCTC riêng và hợp nhất Quý II/2015, BCTC soát xét riêng và hợp nhất bán niên năm 2015, Giải trình BCTC riêng và hợp nhất Quý III/2015, BCTC kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2015, Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh của Quý I/2016 so với Quý I/2015, Giải trình BCTC riêng và hợp nhất Quý II/2016, BCTC soát xét riêng và hợp nhất bán niên năm 2016, Giải trình trước và sau soát xét BCTC bán niên năm 2016, Nghị quyết HĐQT 02/NQ-HAP 27/04/2015 về việc phân phối cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2015, Nghị quyết HĐQT 04/NQ-HAP ngày 12/05/2015 về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu, Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016, Thông báo số 76/TB-HAP ngày 05/10/2016 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức; Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán ra công chúng năm 2015).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xử phạt CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài 60 triệu đồng

Ngày 03/01/2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 08/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài, cụ thể như sau:

Phạt tiền 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21/QĐ-NASCO/HĐQT ngày 19/01/2016 thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Giao nhận hàng hóa NASCO; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/QĐ-NASCO/HĐQT ngày 19/01/2016 thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Taxi NASCO; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30/QĐ-NASCO-HĐQT ngày 29/01/2016 thông qua việc ông Vương Thanh Bình thôi giữ chức Giám đốc chi nhánh NASCO tại Hà Nội).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.