Từ ngày 1/8, Khánh Hoà sẽ thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù

VietTimes – Sáng ngày 16/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa với 477/480 phiếu thuận.

Một góc TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) (ảnh khanhhoa.gov.vn)

Một góc TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà) (ảnh khanhhoa.gov.vn)

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2022 và được thực hiện trong 5 năm.

Các cơ chế, chính sách đặc thù thí điểm đối với tỉnh Khánh Hòa liên quan đến quản lý tài chính, ngân sách Nhà nước; phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, môi trường; tách dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng ra khỏi dự án đầu tư công; phát triển Khu kinh tế Vân Phong và phát triển kinh tế biển tại tỉnh Khánh Hòa.

Quốc hội giao Chính phủ tổ chức thực hiện Nghị quyết này và sơ kết 3 năm việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2025; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2027.

Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét, quyết định việc phân cấp, ủy quyền cho địa phương thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện có hiệu quả, đồng bộ Nghị quyết này.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa và đại biểu Quốc hội, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.