Từ 3/9, thu điều tiết sản phẩm xăng của xăng dầu Dung Quất tăng lên mức 10%

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định sửa đổi một số điều Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 26/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính của Công ty TNHH Nhà nước MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn.
Từ 3/9, xăng sẽ có tỷ lệ thu điều tiết lên tới 10% - (Ảnh minh họa).
Từ 3/9, xăng sẽ có tỷ lệ thu điều tiết lên tới 10% - (Ảnh minh họa).

Thời gian áp dụng từ ngày 3/9/2016 đến hết ngày 31/12/2016. Trong đó, sửa đổi quy định thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu do Công ty Bình Sơn sản xuất, chế biến tiêu thụ trong nước thành thu điều tiết đối với sản phẩm xăng tiêu thụ trong nước (bao gồm cả tiêu dùng nội bộ). 

Công ty Bình Sơn có trách nhiệm kê khai, nộp khoản thu điều tiết quy định hàng tháng vào ngân sách nhà nước theo hướng dẫn của cơ quan Thuế. Hàng năm, quyết toán thu, nộp ngân sách khoản thu điều tiết với cơ quan Thuế, thời hạn quyết toán thực hiện theo quy định về thời hạn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Được biết, khoản thu điều tiết đối với sản phẩm xăng tiêu thụ trong nước của Công ty Bình Sơn là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước và được điều tiết 100% cho ngân sách Trung ương.

Khoản thu điều tiết được quy định rõ trong Quyết định số 952/QĐ-TTg ngày 26/7/2012: Số thu điều tiết đối với sản phẩm xăng tiêu thụ trong nước (bao gồm cả tiêu dùng nội bộ) của Công ty Bình Sơn được xác định bằng sản lượng xăng tiêu thụ thực tế hàng tháng nhân (x) với giá tính thu điều tiết và nhân (x) với tỷ lệ thu điều tiết. Trong đó:

- Giá tính thu điều tiết là giá bán được xác định trên cơ sở giá Platt’s Singapore cộng thêm phụ phí thị trường theo Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm của Công ty Bình Sơn, không bao gồm khoản thu điều tiết và các khoản thuế, phí phải nộp ngân sách nhà nước (nếu có). Tỷ giá quy đổi được áp dụng theo tỷ giá USD/VND bán ra (tỷ giá cuối ngày) của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố vào ngày đủ giá Platt’s tính cho lô hàng.

Như vậy, tỷ lệ thu điều tiết của sản phẩm xăng sẽ tăng lên đến 10%, so với 7% trước đây.

Được biết, từ cuối năm 2015 đến hết quí 1/2016, Công ty Bình Sơn - chủ đầu tư, vận hành và quản lý Nhà máy lọc dầu Dung Quất - nhiều lần đề nghị Chính phủ có những thay đổi đối với chính sách thuế nhập khẩu xăng dầu và giảm tỷ lệ thu thuế điều tiết xăng dầu của Bình Sơn vào ngân sách, nhằm tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm của Công ty này.