Trước "giờ G", Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ muốn tạm ngưng rót tiền mua cổ phiếu quỹ

Chỉ còn 3 ngày nữa là hết thời gian mua cổ phiếu quỹ theo đăng ký nhưng Hoàng Anh Gia Lai đã ra nghị quyết tạm ngưng. Trong gần 1 tháng qua, HAG không mua cổ phiếu quỹ nào trong số 10 triệu cổ phiếu quỹ đã đăng ký.

Dự án của Hoàng Anh Gia Lai tại Myanmar

Dự án của Hoàng Anh Gia Lai tại Myanmar

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAG) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi phương án mua cổ phiếu quỹ.

Theo nội dung nghị quyết này, HĐQT công ty thống nhất thông qua việc tạm ngưng mua lại cổ phiếu quỹ theo phương án đã được HĐQT thông qua ngày 13/5/2015.

Trong phương án hồi tháng 5, công ty dự kiến mua lại 10 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn để mua lại là từ thặng dư vốn cổ phần. Thời gian thực hiện giao dịch là từ 10/6/2015 đến 9/7/2015. Giao dịch dự kiến thực hiện bằng phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Với mức giá từ 16.000 đồng - 22.000 đồng/cổ phiếu như đã thông báo trước đó, Hoàng Anh Gia Lai dự kiến phải bỏ ra khoảng từ 160 đến 220 tỷ đồng.

Theo Hoàng Anh Gia Lai, nguyên nhân công ty tạm ngưng mua cổ phiếu quỹ là để đảm bảo nguồn vốn đầu tư dài hạn cho các dự án trọng điểm, HĐQT công ty đang phải đàm phán với các trái chủ để gia hạn ngày đến hạn của Trái phiếu. Trong quá trình đàm phán, các trái chủ có đề nghị công ty nên dùng nguồn tiền mua cổ phiếu quỹ cùng với các trái chủ tập trung đầu tư vào kế hoạch kinh doanh sắp tới của công ty.

HĐQT công ty quyết định tạm ngừng việc mua cổ phiếu quỹ đồng thời xin ý kiến của UBCKNN về việc thay đổi này.

Liên quan đến quyết định này của Hoàng Anh Gia Lai, chúng tôi xin lưu ý độc giả/ nhà đầu tư một số điểm sau:

-Thứ nhất: Lúc có kế hoạch mua cổ phiếu quỹ, HAG lấy lý do “nhằm bình ổn giá cổ phiếu trên thị trưởng”. Thời điểm này, những tin đồn liên quan đến số dư vay nợ của công ty xuất hiện khiến giá cổ phiếu lao dốc.

-Thứ hai: HAG đăng ký mua cổ phiếu quỹ từ 10/6/2015 đến 9/7/2015 nhưng đến nay đã là 6/7/2015 tức chỉ còn 3 ngày nữa là đến hạn cuối trong kỳ đăng ký. HAG lên chủ trương tạm ngưng mua lại cổ phiếu quỹ vào gần “phút chót”. Như vậy là, trong gần 1 tháng qua, HAG không mua cổ phiếu quỹ nào trong số 10 triệu cổ phiếu quỹ đã đăng ký.

Theo Trí thức trẻ/HSX