LIVE Tra cứu online đáp án đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bắc Ninh năm 2020

VietTimes – Đáp án đề thi môn Tiếng Anh tỉnh Bắc Ninh năm 2020 được VietTimes cập nhật nhanh chóng, chính xác. Chúc sĩ tử có kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thành công!
Thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: MT
Thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: MT

Ngày18/7, gần 14.200 thí sinh toàn tỉnh Bắc Ninh bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020. Buổi sáng, các thí sinh đã hoàn thành bài thi môn Ngữ Văn theo hình thức tự luận trong 120 phút. Buổi chiều, các thí sinh tiếp tục kỳ thi với bộ môn Tiếng Anh.

VietTimes sẽ cập nhật liên tục về tình hình đề thi và đáp án môn Tiếng Anh thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh tại đây.

Bạn đọc vui lòng nhấn F5 hoặc load lại trang để cập nhật kết quả.

Đang cập nhật...

VietTimes cập nhật đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bắc Ninh năm 2020

* Lưu ý:  Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh có thể không chính xác. VietTimes sẽ tiếp tục cập nhật đáp án tham khảo của thầy cô về đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bắc Ninh năm 2020 trong thời gian sớm nhất! 

Bạn đọc vui lòng nhấn F5 hoặc load lại trang để cập nhật kết quả.

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bắc Ninh năm 2020. Trang 1/4. Nguồn: TTHN
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bắc Ninh năm 2020. Trang 1/4. Nguồn: TTHN
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bắc Ninh năm 2020. Trang 2/4. Nguồn: TTHN
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bắc Ninh năm 2020. Trang 2/4. Nguồn: TTHN
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bắc Ninh năm 2020. Trang 3/4. Nguồn: TTHN
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bắc Ninh năm 2020. Trang 3/4. Nguồn: TTHN
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bắc Ninh năm 2020. Trang 4/4. Nguồn: TTHN
Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bắc Ninh năm 2020. Trang 4/4. Nguồn: TTHN

 

*VietTimes cập nhật đáp án tham khảo đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bắc Ninh năm 2020

*Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đáp án tham khảo của thầy cô về đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bắc Ninh năm 2020 trong thời gian sớm nhất! 

Bạn đọc vui lòng nhấn F5 hoặc load lại trang để cập nhật kết quả.

 

Đáp án tham khảo đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bắc Ninh năm 2020
Đáp án tham khảo đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bắc Ninh năm 2020

 

* VietTimes tiếp tục cập nhật đáp án tham khảo đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bắc Ninh năm 2020

Bạn đọc vui lòng nhấn F5 hoặc load lại trang để cập nhật kết quả.

Đáp án tham khảo đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bắc Ninh năm 2020. Nguồn: TTHN

Đáp án tham khảo đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh tỉnh Bắc Ninh năm 2020. Nguồn: TTHN