TP.HCM không cho chuyển nhượng công trình vi phạm trật tự xây dựng

VietTimes -- UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo không xem xét việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cho chuyển nhượng đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng.
UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo không xem xét việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cho chuyển nhượng đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng.
UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo không xem xét việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không cho chuyển nhượng đối với các công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Nội dung nhằm thực hiện Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP trong thời gian tới. Để thực hiện quy chế này, UBND TP.HCM giao Sở TNMT xem xét tạm dừng việc giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cá nhân, tổ chức có công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Bên cạnh đó, UBND TP giao cho Sở Tư pháp nghiên cứu các quy định pháp luật, yêu cầu các văn phòng công chứng không thực hiện chứng nhận các giao dịch, chuyển nhượng các công trình xây dựng không phù hợp hiện trạng, công trình chưa thực hiện thủ tục hoàn công theo quy định, các công trình có vi phạm xây dựng.

Ngoài ra, UBND TP yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm tra, trao đổi thông tin, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi công vụ, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm; giữ vững trật tự, kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP.