TP HCM yêu cầu kiểm soát việc chuyển nhượng dự án nhằm mục đích trục lợi

VietTimes -- Văn bản do Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến ký, gửi nhiều Sở, ngành và Thanh tra Thành phố, yêu cầu kiểm soát việc chuyển nhượng dự án nhằm mục đích trục lợi, kiểm soát chặt chẽ công tác đấu giá đất.
Ảnh minh họa/ Nguồn: VnEconomy
Ảnh minh họa/ Nguồn: VnEconomy

Theo đó, UBND TP HCM giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị có liên quan, rà soát các quy định pháp luật liên quan đến thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, chuyển nhượng dự án kinh doanh bất động sản; đề xuất xây dựng chuyên đề về giải pháp kiểm soát việc chuyển nhượng dự án nhằm mục đích trục lợi.

Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các quy định pháp luật liên quan đến đấu giá trong lĩnh vực bất động sản; đề xuất xây dựng chuyên đề về đấu giá đất do Nhà nước trực tiếp quản lý.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các quy định pháp luật liên quan đến đấu thầu trong lĩnh vực bất động sản; đề xuất xây dựng chuyên đề đấu thầu dự án có sử dụng đất do Nhà nước trực tiếp quản lý.

UBND TP HCM yêu cầu các Sở trên phải báo cáo, trình UBND TP HCM trước ngày 1/11/2018.