Tổng tài sản của VPBank vượt 630.000 tỉ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tại ngày 31/12/2022, dư nợ cho vay khách hàng của VPBank đạt 438.338 tỉ đồng, tăng trưởng 23,3% so với đầu năm.
Tổng tài sản của VPBank vượt 630.000 tỉ đồng
Tổng tài sản của VPBank vượt 630.000 tỉ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – Mã CK: VPB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2022 với tổng thu nhập hoạt động (TOI) đạt 12.767,8 tỉ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nhập lãi thuần của VPBank đạt 10.282,6 tỉ đồng, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.881,1 tỉ đồng, tăng trưởng 57,2% so với quý 4/2021. Lãi thuần từ hoạt động khác tăng 53,7% đạt 898 tỉ đồng.

Trong quý cuối năm 2022, chi phí hoạt động của VPBank đạt 4.064,8 tỉ đồng, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 31% lên 7.320,1 tỉ đồng.

Kết thúc quý 4/2022, lợi nhuận sau thuế của VPBank ghi nhận ở mức 1.140,4 tỉ đồng, giảm 45,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2022, VPBank báo lãi ròng ở mức 16.923,7 tỉ đồng, tăng 47,4% so với năm 2021.

Trên bảng cân đối, tại ngày 31/12/2022, quy mô tổng tài sản của VPBank đạt 631.073,6 tỉ đồng, tăng 15,2% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 438.338 tỉ đồng, tăng 23,3% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ (ngân hàng mẹ) ở mức 2,8%.

Về phía nguồn vốn, tính đến cuối năm 2022, tiền gửi của khách hàng tại VPBank đạt 303.151,4 tỉ đồng, tăng 25,3% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn giảm 5,3% xuống 50.149,2 tỉ đồng, chiếm 16,5% tiền gửi khách hàng.

Trong năm 2022, VPBank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận và tăng vốn điều lệ lên hơn 67.400 tỉ đồng./.